Porządek nabożeństw w okresie od 09.03 do 16.03.2014 roku

Niedziela 09.03.14 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za ++ rodziców Gertrudę i Franciszka, ich dzieci Elżbietę i Jerzego Przybyła, ++ dziaków oraz ciocię Wiktorię

8.00

Za + Władysława Serwatka, od kolegów z pracy.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Jaszczyszyn, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz o opiekę Matki Najświętszej dla całej rodziny.

12.15

Za ++ Piotra Caparczyk i Włodzimierza Margas.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty, z okazji 40-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Poniedziałek 10.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Otylię Bonk, w I-szą rocznicę +.

2) Za + matkę Krystynę Zatynny, w II-gą rocznicę +.

18.00

Za ++ rodziców Agnieszkę i Antoniego Wachstiel, Marię i Józefa Sarnes oraz Matyldę i Konstantego Wachstiel, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 11.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + matkę Wiesławę Podczańską, w X-tą rocznicę +.

18.00

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Roberta Skubella, za ++ siostry Marię i Teresę oraz za ++ teściów Anastazję i Józefa Bensz.

2) Za + wnuka Artura Gaika, w I-szą rocznicę +.

Środa 12.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ męża Jana Janus, syna Ireneusza, za ++ teściów Franciszkę i Józefa, za + matkę Józefę Zyzik, za ++ dziadków, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze czyśćcu cierpiące.

18.00

1) Za ++ Martę i Pawła Szewior oraz Rafaelę i Antoniego Razim, za ++ dwóch szwagrów, za + brata  Pawła, za ++ siostry Joannę i Ernę, za + Norberta Szweda, za ++ dziadków  oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec oraz Janinę i Tadeusza Ćwierz  oraz za + babcię Katarzynę Turowską.

Czwartek 13.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Henryka Koziatek, w VII-mą rocznicę +.

2) Za ++ dziadków Gertrudę i Jana, za ++ ich córki: Genowefę, Cecylię i Zofię  oraz za + Józefa Klimas.

Piątek 14.03.14 r. – dzień powszedni    

6.30

Za + Grzegorza Kamińskiego.

17.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emilii Maciejewskiej, z okazji 10-tej rocznicy urodzin,

z prośbą o Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

18.30

Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin: Wróblewskich i Maciejewskich.

Sobota 15.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do Bożego Miłosierdzia, w intencji + cioci Marii Bralich, w I-szą rocznicę +.

2)

18.00

Za ++ rodziców Józefę i Józefa Nosal, za ++ teściów Ludwikę i Jana Lis oraz za ++ krewnych.

Niedziela 16.03.13 r. – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa, za ++ siostry Helenę i Zofię oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Za + Józefa Wieczorek, za ++ rodziców Julię i Józefa Lizak, za ++ teściów Łucję i Józefa Wieczorek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża Mariana Wadas, w IX-tą rocznicę + oraz za ++ krewnych z obu stron.

12.15

Do Bożej Opatrzności, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny Bartnickich.

16.00

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa oraz za ++ dziadków z obu stron.