Porządek nabożeństw od 12.04.2020r. do 19.04.2020r.

DO ODWOŁANIA MSZE ŚWIĘTE ODPRAWIANE SĄ BEZ UDZIAŁU LUDU (SINE POPULO)

 

Niedziela  12.04.20 r.  –  NIEDZIELA  WIELKANOCNA – ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE

6.00      REZUREKCJA: 1) W intencji parafian.

             2) Za ++ rodziców Barbarę i Jana Krzych.

             3) Za ++ rodziców Jana i Kazimierę Chromiec, za ++ braci Edwarda i Henryka, bratową Stanisławę oraz siostrzeńca Mariusza.

9.30      Za + Mariannę Kopeć, w dniu jej ziemskich urodzin – od męża, dzieci i wnuków.

11.00    1) Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Do B. Op., w intencji Sabiny i Wojciecha, z okazji 30-tej rocznicy ślubu.

             3) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Poniedziałek  13.04.20 r.  –  PONIEDZIAŁEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

8.00      1) Do Bożego Miłosierdzia, za + syna Zbigniewa Różyckiego, ++ rodziców Zofię i Stanisława Różyckich, siostrę Dorotę, bratową Teresę, za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

             2) Za + Małgorzatę Jurek, w 1-szą rocznicę +, od męża Marka i rodziny Jurków z Ostrowa Wlkp.

             3) Za + Herberta Sznurę.

11.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny, z okazji 90-tej rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla całej rodziny oraz w intencji córki Krystyny, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

             2) W intencji Tomasza Szczeponik, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

             3) W intencji rocznego dziecka: Ignacy Jędryszczak.

             4) Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.

 

Wtorek  14.04.20 r.  –  WTOREK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30     Za + ciocię Otylię, w II-gą rocznicę +, za jej ++ rodziców, rodzeństwo oraz za ++ Joachima i Jana.

18.00   1) Za + Elżbietę Rajwa, w 30-ty dzień po +.

            2) Za + Henryka Wollny, w I-szą rocznicę +.

 

Środa  15.04.20 r.   –  ŚRODA  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30     Za + Zygfryda Borszcz, za ++ rodziców z obu stron, za ++ cztery siostry i czterech szwagrów i za D.C

18.00   1) Za + Halinę Grzesik i za + męża Alojzego Grzesik.

            2) Za + Zofię Kądzielawa oraz za ++ rodziców z obu stron i za D.C, od męża z całą rodziną.

 

Czwartek  16.04.20 r.  –  CZWARTEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30     Za ++ dziadków Franciszkę i Wiktora oraz za + ciotkę Hildegardę i za D.C.

18.00   1) Za ++ Zofię, Michała, Wiesława i Stefana Marzec oraz za ++ Stanisławę i Tadeusza Zientara.

            2) Za + ojca Leona Witek, za ++ brata i bratową oraz za ++ z pokrewieństwa.

            3) Za ++ rodziców Mariannę, Władysława, Genowefę Kaszuba oraz za + bratanicę Lilę.

 

Piątek  17.04.20 r.  –   PIĄTEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30     Za ++ rodziców Apolonię i Władysława Hoja, za ++ siostrę Teresę, brata Jana, za ++ dziadków

            z obu stron oraz za ++ z rodzin: Hoja, Bieda i za D.C.

17.00   1) Do B. Op., z prośbą o dary Ducha Świętego, w intencji Antoniego.

            2) Za + Krystiana Barczyk, w II-gą rocznicę +.

18.30   1) Za + ojca Józefa Suchanek, w XX-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Żak i Więcławski.

            2) Za + mamę Irenę Służewską-Wojas, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Sobota  18.04.20 r.  –  SOBOTA  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30     Za + Stanisławę Supel, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Supel i Gajewski.

18.00   1) Do Miłosierdzia Bożego, w intencji + ojca i dziadka Leszka Pokorę, w XX-tą rocznicę +.

            2) Do M.B. Dobrej Rady, o zdrowie i życie w Bożej bojaźni, w intencji Iwony, z okazji rocznicy urodzin i Bogdana oraz ich najbliższych.

            3) Za + Irenę Grzonka, w IV-tą rocznicę +.

 

Niedziela  19.04.20 r.  –  II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA CZYLI MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

6.30      Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Barbary i Alojzego Balcer, z okazji 60-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

8.00      1) W intencji Róż Różańcowych.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, w intencji Iwony Milczyńskiej, z okazji rocznicy urodzin.

9.30      Za + ojca Pawła Hoja, w XX-tą rocznicę +, za ++ jego braci Joachima i Ryszarda, siostrę Annę, dziadków Emmę i Franciszka i za ++ z rodziny Kałuża.

11.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krysty, w 80-tą rocznicę urodzin.

12.15    1) Za + Stefana Włodarczyk, w I-szą rocznicę +.

             2) Za + ojca Czesława Wódkowskiego, w rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00    Do Miłosierdzia Bożego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego dla Anny i Małgorzaty.