Porządek nabożeństw od 03.10.2021r. do 10.10.2021r.

 Niedziela  03.10.21 r.  –  XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

6.30      Za + Wandę Kucia, w IV-tą rocznicę +.

8.00      Za + Franciszka Owczarek, w I-szą rocznicę +, za ++ jego rodziców Różę i Wilhelma Owczarek.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Małgorzaty i Grzegorza Linek, z okazji 30-tej rocznicy ślubu.

12.15    Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Hanny, z okazji 10-tej rocznicy urodzin oraz o bł Boże dla całej rodziny.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + żonę Krystynę Molczyk, w III-cią rocznicę +, za ++ z rodzin: Molczyk i Pawłowski oraz za D.C.

 

Poniedziałek  04.10.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Franciszka  z  Asyżu

6.30      Za ++ rodziców Alicję i Władysława Kukuła, za ++ dziadków Kołodziejczyk i Kukuła, za + córkę Joannę  Krupa oraz za + męża Jerzego Neczaj.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Mirosława, z okazji rocznicy urodzin.

             2) Za + Gabrielę Muza, w XVIII-tą rocznicę +.

 

Wtorek  05.10.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Faustyny  Kowalskiej,  dziewicy

6.30      Za + Bolesława Muca, od Wiesi z rodziną.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00  1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Becker, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

             2) Za + Marię Kowalczyk, za + męża Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

 

Środa   06.10.21 r.  –  dzień  powszedni  

6.30      Za ++ Jadwigę, Eugeniusza i Ryszarda Osuch.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + córkę Alinę Krupa, w rocznicę + oraz za + matkę Gabrielę Krupa.

             2) Za + męża i ojca Stanisława Kozioł, za ++ teściów Emilię i Wiktora, za ++ rodziców Stefanię i Władysława Dorosz, za ++ brata Zdzisława, bratową Ksawerę i zięcia Romualda.

 

Czwartek  07.10.21 r.  –  Wspomnienie  NMP  Różańcowej  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

             2) W intencji Róż Różańcowych.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

  18.00  1) Za + Teresę Różycką, z okazji jej ziemskich urodzin.

             2) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” oraz kapłanów objętych modlitwą.

 

Piątek  08.10.21 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      W intencji Grzegorza Borowiec, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie oraz w intencji córki Alicji, z okazji 20-tej rocznicy urodzin.

17.00    Msza Święta Szkolna:

             1) Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Jana Gaik, w V-tą r. + oraz ++ rodziców z obu stron

             2) Za + Edeltraudę Tkocz, w I-szą rocznicę + oraz za ++ rodziców chrzestnych.

18.30    Za + Gerarda Panchyrz, w XIII-tą r. +, ++ z rodzin: Panchyrz, Janos, Karwoth, Heller, Balcarek i D.C.

             Nabożeństwo Różańcowe.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  09.10.21 r.  –  dzień  powszedni  

6.30      Za ++ Tomasza i Józefa Klenc.

14.00    Do B. Op. przez wstawiennictwo św. Barbary, w intencji Henryka Kasztan, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + męża i ojca Jana Toma oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z rodzin: Toma i Wawriski.

             2) Za + Leszka Pawlas, w VII-mą rocznicę +.

 

Niedziela  10.10.21 r.  –  XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Joanne Dębską-Kosińską, od koleżanek i kolegów z pracy.

8.00      Za + Mariana Sołtysik, w VIII-mą rocznicę +, za ++ jego rodziców oraz za + Jolantę Woźniak.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Za + męża Wiesława Klimas, w X-tą rocznicę +, za ++ teściów Bronisławę i Bronisława Pięta, za ++ rodziców Annę i Stefana Puczka, za + brata Stanisława Puczka i za ++ dziadków Kamińskich.

12.15    Za + męża Pawła Sadło, za ++ teściów Annę i Franciszka oraz za ++ rodziców.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + Zdzisława Leszczyńskiego oraz ++ rodziców, teściów, szwagrów i szwagierki, od żony z dziećmi.