Porządek nabożeństw od 13.02.2022r. do 20.02.2022r.

Niedziela  13.02.22 r.  –  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Do B. Op., z prośbą o skuteczne leczenie i zdrowie dla męża Jana.

8.00      Do B. Op., i M.B.N.P. i św. Anny, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Gabrieli, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

9.30      1) Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Olgi i Jonasza, z okazji rocznicy urodzin.

             2) Za + Janinę Maciejczyk, od parafian.

             3) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

11.00    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski i dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Józefa Olszewskiego, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

12.15    Za ++ rodziców Annę i Juliana, za ++ braci Jerzego, Kazimierza i bratową Marię Stacherów.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za + Mieczysławę Michalską, w V-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Michalski i Radziwon.

 

Poniedziałek  14.02.22 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  CYRYLA  I  METODEGO  –  Patronów  Europy

6.30      Za + Mariannę Bąk, od sąsiadów z ulicy Lipcowej 1.

  18.00  1) Za + mamę Krystynę Maciejewską i za + ojca Gerharda Przybyła oraz za ++ z rodziny.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

 

Wtorek  15.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + Iwonę Kutyk, w I-szą rocznicę + oraz + przyjaciółkę Barbarę Kopera, od przyjaciółki Stasi.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

18.00    Za ++ mamy Helenę i Jadwigę, męża Karola, brata Andrzeja oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Środa  16.02.22 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża Zygfryda Borszcz oraz za ++ rodziców z obu stron.

  18.00  Za + Józefę Maksoń, w VIII-mą rocznicę +, za + Franciszka Maksoń oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za D.C.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

 

Czwartek  17.02.22 r.  –  dzień  powszedni   

6.30      1) Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Huberta, Henryka, Antoniego, za ++ bratowe: Teresę i Annę.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

18.00    Za ++ Władysławę i Władysława, Michała, Ewę, Wojciecha i za D.C.

 

Piątek  18.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + Henryka Skowera, od sąsiadów z ogródków działkowych.

            2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

18.00   Za + Irenę Mękwińską, w rocznicę jej ziemskich urodzin oraz za + męża Stefana.

21.00   Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy ku czci św. Jana Pawła II.

 

Sobota  19.02.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30     1) Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Bieleckiego, w I-szą rocznicę + oraz  ++ rodziców z obu stron.

            2) Msza św. Gregoriańska: Za + Piotra Przybyła.

17.30   Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00   1) Za + mamę Janinę Mryka, w VIII-mą rocznicę +.

            2) Za + ojca Mariana Grudniewskiego, w 30-ty dzień po + oraz za + mamę Józefę.

            3) Za + Stanisława Stąpór, w III-cią rocznicę + oraz za + Krystynę Stąpór.

 

Niedziela  20.02.22 r.  –  VII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30      Za + Ewę Zbroja, w dniu jej ziemskich urodzin.

8.00      Za Józefa Bryja, w 30-ty dzień po +.

9.30      Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Kacpra Wnuk, z okazji 20-tej rocznicy urodzin.

11.00    Za + Henrykę Bryśkiewicz, w I-szą rocznicę + i za ++ jej rodziców i rodzeństwo.

12.15    Za + męża Stefana Białas, w I-szą rocznicę +.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op., i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Elżbiety, z okazji 85-tej r. urodzin oraz 62-giej r. ślubu Elżbiety i Herberta.