Czytania na każdy dzień

 • Niedziela Zmartwychwstania PańskiegoMsza w dzień(Dz 10,34a.37-43)Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.(Ps 118,1-2.16-17.22-23)REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmylub Alleluja, alleluja, allelujaDziękujcie Panu, bo jest dobry,bo Jego łaska trwa na wieki.Niech dom Izraela głosi:Jego łaska na wieki.Prawica Pana wzniesiona wysoko,prawica Pańska moc okazała.Nie umrę, ale żył będęi głosił dzieła Pana.Kamień odrzucony przez budującychstał się kamieniem węgielnym.Stało się to przez Panai cudem jest w naszych oczach.(Kol 3,1-4)Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.lub(1 Kor 5,6b-8)Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz - przaśnego chleba czystości i prawdy.SEKWENCJANiech w święto radosne Paschalnej OfiarySkładają jej wierni uwielbień swych dary.Odkupił swe owce Baranek bez skazy,Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.Żywego już Pana widziałam, grób pusty,I świadków anielskich, i odzież, i chusty.Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,A miejscem spotkania będzie Galilea.Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.(1 Kor 5,7b-8a)Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu.(J 20,1-9)Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.lub (wieczorem)(Łk 24,13-35)Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli Mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Msze Święte

Niedziele i Święta:

6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:15, 16:00

w ostatnią niedzielę miesiąca: 13:30 - Msza św. chrzcielna

Święta zniesione:

6:30, 9:00, 17:00, 18:30

Dni powszednie:

6:30, 18:00

Kancelaria parafialna

Poniedziałek 16:30 - 17:30
Wtorek 16:30 - 17:30
Środa 19:00 - 20:00
Piątek 18:00 - 19:00
Czwartek i Sobota 8:00 - 9:00

W niedziele i święta kancelaria parafialna jest nieczynna.

kwiecień

20

niedziela

Imieniny obchodzą: Agnieszka, Teodor, Czesław
Mostly Cloudy

11°C

Gliwice

Mostly Cloudy

Humidity: 76%

Wind: 16.09 km/h

 • 20 Apr 2014

  Partly Cloudy 19°C 6°C

 • 21 Apr 2014

  Partly Cloudy 21°C 8°C

Odwiedziło nas

398616
DzisiajDzisiaj158
WczorajWczoraj965
W tym tygodniuW tym tygodniu3557
RazemRazem398616

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności z Gościem Niedzielnym

Liturgia z Gościem Niedzielnym

 • To musiało być niesamowite! Piotr staje w Cezarei Nadmorskiej w domu oficera armii okupacyjnej i zamiast oddać cześć imperatorowi:...

 • „…wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty…”

 • Maria Magdalena jest pierwsza przy grobie Jezusa w niedzielny poranek. Dlaczego właśnie ona? Może dlatego, że była...

 • Czy nasze święta mają być ucieczką od codziennego życia? Apostoł wcale nie apeluje o oderwanie od ziemskiej egzystencji, kiedy przeciwstawia...

 • My jesteśmy świadkami wszystkiego, co [Jezus] zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił...