Apostolat Margaretka

Apostolat MARGARETKA jest wspólnotą osób świeckich, które świadome licznych zagrożeń dla kapłaństwa we współczesnym świecie pragną nieść modlitewną pomoc Kościołowi.
Jego istotę stanowi codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów ofiarowana przez konkretne osoby spośród wiernych.
Każda z nich przyjmuje na siebie wieczysty obowiązek modlitwy za kapłana w wyznaczonym dla niej jednym dniu tygodnia.
Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatowi margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię (nazwisko) wpisane jest w centrum kwiatka, a wokół niego na siedmiu płatkach imiona (nazwiska) osób modlących się za niego w wybranym dniu tygodnia.
W Apostolacie „Margaretka” istnieje duża dowolność w wyborze modlitw.
Najbardziej istotna jest wierność i wytrwałość w regularnej modlitwie za konkretnego kałana.

Modlitwa do Ducha Świętego za kapłanów.

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;
Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni
i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy
i błogosławieństwo pokoju na cały świat.
Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca,
by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.
Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;
Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen

Apostolat Margaretka, powstał w par. św. Anny w Gliwicach – Łabędach w 2016 roku.

18.11.2016r, podczas Apelu Jasnogórskiego do apostolatu przystąpiło 21 osób, które złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy za:
– ks. Piotra Kansego
– ks. Rafała Grunert
– ks. Karola Darmas

06.05.2017r, powstały 4 margaretki, które, złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy za:
– diakona Przemysława Kielich
– diakona Ireneusza Gierczyckiego

05.05.2018r, grupa 7 osób złożyła przyrzeczenie wieczystej modlitwy za:
– diakona Mariusza Setlaka

22.09.2018r, powstały 3 margaretki, które złożyły przyrzeczenie wieczystej modlitwy za:
– ks. Damiana Dolnickiego
– ks. Pawła Łukaszyka
– ks. Mariusza Woźniaka

Obecnie do apostolatu należą 44 osoby, serdecznie zapraszamy osoby chętne, pragnące włączyć się w to dzieło.