Nasi Duszpasterze

Ks. Damian Dolnicki Proboszcz
Urodzony dnia 22 września 1977 r. w Bytomiu.
Pochodzi z parafii św. Józefa w Bytomiu.
Pracę magisterską napisał z zakresu teologii patrystycznej.
Odbył studia specjalistyczne z patrologii.
Praktykę diakońską odbył w parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy.
Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 7 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka.

Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 125:
„Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki”
Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu:
Od września 2003 r. do sierpnia 2009 r. jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej.
Od września 2009 r. do sierpnia 2010 r. jako wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim
Od września 2010 r. do sierpnia 2015 r. jako prefekt w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym.
Od września 2015 r. do sierpnia 2018 r. Jako audytor w Sądzie Biskupim w Gliwicach.
Od 27 sierpnia 2018 jako proboszcz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.

PASJA:
Odkrywanie Pisma Świętego, poznawanie człowieka, muzyka dawna, dobra literatura.


Ks. Paweł Łukaszyk – wikariusz
Urodzony dnia 25 maja 1983 r. w Pyskowicach.
Pochodzi z parafii św. Mikołaja w Pyskowicach.
Pracę magisterską napisał z zakresu teologii fundamentalnej.
Praktykę diakońską odbył w parafii św. Anny w Bytomiu.
Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 10 maja 2008 r. z rąk ks. bpa Gerarda Kusza.
 
Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Listu do Efezjan (3, 20-21):
„Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.”
 
Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu:
Od 15 sierpnia 2008 r. do 20 sierpnia 2009 r. jako wikariusz parafii Trójcy Świętej w Bytomiu.
Od 21 sierpnia 2009 do 22 sierpnia 2013 r. jako wikariusz parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowicach
Od 23 sierpnia 2013 do 26 sierpnia 2018 jako wikariusz parafii Świętej Rodziny w Bytomiu – Bobrku.
Od 27 sierpnia 2018 jako wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.
 
PASJA:
Posługa charyzmatyczna, studium Pisma Świętego, muzyka chrześcijańska i śpiew, literatura katolicka.


Ks. Mariusz Woźniak
Urodzony dnia 10 czerwca 1983 r. w Koszęcinie.
Pochodzi z parafii św. Józefa w Kaletach.
Pracę magisterską napisał z zakresu historii Kościoła.
Praktykę diakońską odbył w parafii św. Mikołaja w Świbiu.
Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 10 maja 2008 r. z rąk ks. bpa Gerarda Kusza.
 
Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Księgi Psalmów (37,5):
„Powierz Panu swą drogę i zaufaj Mu; On sam będzie działał.”
 
Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu:
Od 15 sierpnia 2008 r. do 20 sierpnia 2009 r. jako wikariusz parafii Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Tarnowskich Górach – Opatowicach.
Od 21 sierpnia 2009 do 26 sierpnia 2018 r. jako wikariusz parafii Bożego Ciała w Bytomiu –Miechowicach.
Od 27 sierpnia 2018 jako wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.
 
PASJA:
Liturgia, historia Kościoła, literatura katolicka, zwiedzanie.


Ks. Prałat Piotr Kansy – mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, radca duchowny, dziekan honorowy, dziekan
Urodzony dnia 28.08.1948 r. w Chrząstowicach.
Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku z rąk ks. Biskupa Franciszka Jopa w katedrze Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu.
Jako wikariusz pracował w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu, w parafii św. Mikołaja w Raciborzu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Łabędach.
Jest budowniczym kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, Centrum parafialnego św. Anny, Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Gliwicach Łabędach i budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach.
Od stycznia 1985 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Pierwszego Proboszcza Parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach.