Nasi Duszpasterze

Ks. Damian Dolnicki Proboszcz. Urodzony dnia 22 września 1977 r. w Bytomiu. Pochodzi z parafii św. Józefa w Bytomiu. Pracę magisterską napisał z zakresu teologii patrystycznej. Odbył studia specjalistyczne z patrologii. Praktykę diakońską odbył w parafii NSPJ i MB Fatimskiej w Tarnowskich Górach Strzybnicy. Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 7 czerwca 2003 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka. Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 125: „Ci, którzy Panu ufają, są jak góra Syjon, co się nie porusza, ale trwa na wieki” Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu: Od września 2003 r. do sierpnia 2009 r. jako wikariusz parafii św. Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. Od września 2009 r. do sierpnia 2010 r. jako wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim Od września 2010 r. do sierpnia 2015 r. jako prefekt w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym. Od września 2015 r. do sierpnia 2018 r. Jako audytor w Sądzie Biskupim w Gliwicach. Od 27 sierpnia 2018 jako proboszcz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach. PASJA: Odkrywanie Pisma Świętego, poznawanie człowieka, muzyka dawna, dobra literatura.
Ks. Damian Trojan – wikariusz. Urodzony 23.12.1980r. w Bytomiu. Pochodzi z parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach. Pracę magisterską napisał z zakresu historii Kościoła. Praktykę diakońską odbył w parafii św. Jana Chrzciciela w Gliwicach Żernikach. Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 26 maja 2007r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka. Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 23: „Pan jest moim Pasterzem, zła się nie ulęknę, przez wszystkie dni mego życia”   Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu: Od 20 sierpnia 2007 r. do 21 sierpnia 2012 r. jako wikariusz parafii Trójcy Świętej w Bytomiu. Od 22 sierpnia 2012 do 26 sierpnia 2018 r. jako wikariusz parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Od 27 sierpnia 2018 do 25 sierpnia 2020 jako wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Od 26 sierpnia 2020 jako wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.   Od  01 marca 2017 r. asystent diecezjalny Grupy Modlitewnej Taizé. PASJA: Taizé, Liturgia, muzyka klasyczna, dobra książka.
Ks. Damian Kubiński – wikariusz. Urodzony 08.10.1986 r. w Zabrzu. Pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Zabrzu. Pracę magisterską napisał z zakresu katechetyki. Praktykę diakońską odbył w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Zabrzu – Helence. Święcenia w stopniu prezbitera otrzymał w Gliwicach dnia 11 czerwca 2011 r. z rąk ks. bpa Jana Wieczorka. Mottem jego kapłańskiej posługi są słowa z Psalmu 139: „Przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, i znasz wszystkie moje drogi”. Dekretem ordynariusza diecezji gliwickiej był kierowany do posługi w następującym czasie i miejscu:
  • Od 23 sierpnia 2011 r. do 27 sierpnia 2018 r. jako wikariusz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
  • Od 27 sierpnia 2018 r. do 28 sierpnia 2022 r. jako wikariusz parafii Chrystusa Króla w Gliwicach.
  • Od 28 sierpnia 2022 r. jako wikariusz parafii św. Anny w Gliwicach – Łabędach.
PASJA: Muzyka kościelna, klasyczna i inna, liturgia, rower, góry, majsterkowanie.
Ks. Prałat Piotr Kansy – mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, radca duchowny, dziekan honorowy, dziekan. Urodzony dnia 28.08.1948 r. w Chrząstowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku z rąk ks. Biskupa Franciszka Jopa w katedrze Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu, w parafii św. Mikołaja w Raciborzu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Łabędach. Jest budowniczym kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, Centrum parafialnego św. Anny, Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Gliwicach Łabędach i budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. Od stycznia 1985 r. do sierpnia 2018 r. pełnił funkcję Pierwszego Proboszcza Parafii św. Anny w Gliwicach-Łabędach. Nr tel.:  32 4449336; 32 2340295