Nasi Duszpasterze

Proboszcz ks. Piotr Kansy – mgr teologii, kapelan Jego Świątobliwości, radca duchowny, dziekan honorowy, dziekan

Ks. Piotr Kansy ur. 28.08.1948 r. w Chrząstowicach. Święcenia kapłańskie otrzymał 18 maja 1975 roku z rąk ks. Biskupa Franciszka Jopa w katedrze Podwyższenia Krzyża Św. w Opolu. Jako wikariusz pracował w parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, w parafii św. Mikołaja w Raciborzu i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gliwicach-Łabędach. Jest budowniczym kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, Centrum parafialnego św. Anny, Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Gliwicach Łabędach i budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach. 16 stycznia 1985 roku został mianowany proboszczem parafii św. Anny.


ks. Rafał Grunert


ks. Karol Darmas


ks. Tadeusz Hryhorowicz – mgr-lic. pedagogiki

od 20 listopada 1996 rezydent Gliwice Łabędy – św. Anny

moderator sekcji szkolno-katechetycznej diecezji gliwickiej, wizytator diecezjalny, członek Rady Kapłańskiej


ks. Krzysztof Jan Konieczny – dr teologii

od 01 września 2006 rezydent Gliwice Łabędy – św. Anny

Sędzia audytor w Sądzie Biskupim Diecezji Gliwickiej (od -1.09.2010 r.), członek Międzydiecezjalnej Komisji ds. Liturgii, Duszpasterstwa Liturgicznego i Muzyki Kościelnej