Katecheza w szkole

Katechizacja w szkole jest zorganizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z 14.IV.1992r /Dz.U Nr 36, poz. 155/. Oprócz programowego nauczania religii w szkole przeprowadzane są różne konkursy, wystawy prac, spotkania formacyjne, kiermasze. Celem organizowania tych imprez jest pobudzenie aktywności w szerzeniu koncepcji życia chrześcijańskiego.

Nauczycielami lekcji religii w Szkole Podstawowej Nr 38 są:

  • Ks. Proboszcz mgr Piotr Kansy
  • mgr Ewa Sitko
  • Siostra mgr Aurelia Kumon