Małżeństwo

„Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.” Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Powinni przynieść.

Metryki chrztu z aktualną datą, wystawioną przez parafię, w której otrzymało się chrzest.

Świadectwo z urzędu stanu cywilnego, zezwalające na zawarcie ślubu konkordatowego, które jest ważne 3 miesiące.

Świadectwo o ukończeniu katechezy.

Zaświadczenie przyjęcia sakramentu bierzmowania, o ile nie jest to zaznaczone w metryce chrztu.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i poradni życia rodzinnego.

Poradnia życia rodzinnego jest czynna w każdą I i III środę miesiąca w godzinach 18:00-19.:00 Kursy przedmałżeńskie odbywają się w Wielkim Poście, w maju, we wrześniu i w Adwencie na przemian z parafią św. Jerzego.