11.11 do 21.11.2010 roku

Czwartek 11.11.10 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

6.30

1) Za ++ Marcina, Franciszkę i Agnieszkę Gaertner, za ++ braci Jana i Józefa, za + siostrę Adelę, za + szwagra Alojzego i za + siostrzeńca Rajmunda.

2) Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pastok oraz Henrykę i Władysława Witek, za ++ braci

Jarosława i Jerzego oraz za ++ z rodzin Pastok i Witek oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

Za + Agnieszkę Tyrała, w rocznicę + oraz jej + męża Wilhelma i za ++ krewnych.

Piątek 12.11.10 r.– Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.30

Za ++ Martę Kowolik, męża Emila od córki wraz z rodzinami

17.00

Za ++ rodziców Barbarę i Jana Burda, za ++ teściów Zofię i Antoniego Wierzbickich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30

Za ++ Eufemię i Szczepana Gawek.

Sobota 13.11.10 r. – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych męczenników Polski

6.30

Za + Ludwika Leja, w 30-ty dzień po +.

18.00

Za + babcię Anielę Nyczaj, za + dziadka Antoniego oraz za ++ pradziadków z obu stron.

Niedziela 14.11.10 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

W intencji parafian.

8.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety Glowienka, z okazji 70-tej rocznicy urodzin,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + Zofię Kądzielawa, za ++ rodziców z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + męża Wacława, w IX-tą rocznicę + i za ++ rodziców z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 15.11.10 r. – dzień powszedni

6.30

Za + siostrę Krystynę Frank, w VI-tą rocznicę + oraz za + męża Edwarda i za ++ z rodzin z obu stron.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Alberta Wiencek, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + męża Leopolda Pikul, z okazji urodzin i za ++ jego rodziców Barbarę i Michała.

Wtorek 16.11.10 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za + Irenę Janiszewską, w V-tą rocznicę +.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Henryka Janiszewskiego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, z okazji urodzin.

18.00

Za + babcię Zuzannę Kot, za ++ pradziadków Katarzynę i Wawrzyńca Kot.

Środa 17.11.10 r. – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy

6.30

Za + Mariannę Wymysłowską, w IV-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za ++ rodziców Luizę i Wilhelma Wróbel, za + siostrę Urszulę, za + zięcia Henryka,

za ++ dziadków Franciszkę i Teofila Wieszolek oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + męża Józefa Burzan, za + brata Jerzego, za ++ rodziców z obu stron; Burzan i Mateja,

oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek 18.11.10 r. – Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

6.30

Za + Franciszka Szwarc, za ++ z rodzin Szwarc i Respondek.

18.00

1) Za + żonę, matkę i babcię Bernadetę Blaszke, za ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

2) Za + Mariana Janczyk, od rodziny Przybyłko.

Piątek 19.11.10 r.– Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy

6.30

Za + męża Józefa, za ++ z rodzin; Ożarowski i Gruszka.

17.00

Za + ojca Jana Kowalik, w XVII-tą rocznicę +.

18.30

Za ++ dziadków Paulinę i Aleksandra Wawrzynek oraz za + ciocię Elżbietę Wawrzynek.

Sobota 20.11.10 r.– Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera

6.30

1) Za ++ rodziców Subek i Nowrot, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa

2) Za + Antoniego Tatar w I rocznicę +

18.00

Za ++ Ilonę Szolc, w III-cią rocznicę +, za jej + matkę Małgorzatę, + syna Adama

oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Niedziela 21.11.10 . – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

6.30

W intencji parafian.

8.00

Za ++ z rodzin; Nowak i Żak, za + córkę Małgorzatę i za + zięcia Joachima.

9.30

O Dary Ducha Świętego, w intencji Malwiny, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bogusławy, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

O Dary Ducha Świętego, w intencji Izabeli, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

16.00

O Dary Ducha Świętego dla Katarzyny, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.