Różaniec Święty

Za parę dni rozpocznie się miesiąc październik, który Święty Kościół Katolicki, od 1885r. poświęca Najświętszej Maryi Pannie w modlitwie różańcowej.

Jak wiemy, Różaniec św. opiera się przede wszystkim na Zdrowaś Maryjo (czyli Pozdrowieniu Anielskim). Skąd ta nazwa? Rdzeń tej krótkiej modlitwy to słowa anioła Gabriela, w których zwrócił się on do Maryi podczas Zwiastowania. Zdrowaś Maryjo to najdoskonalsza pochwała, jaką możemy skierować do Przeczystej Dziewicy, bowiem w ten sposób pozdrowił Ją sam Pan Bóg przez swojego niebieskiego posłańca. U początku Kościoła, chrześcijanie powtarzali ową pochwałę Maryi wierząc, że odmawianie tych słów stanie się za każdym razem odnowieniem radości Zwiastowania, kiedy to Maryi zostało oznajmione, że będzie matką Odkupiciela, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Z czasem utrwalił się zwyczaj odmawiania 150 Zdrowaś Maryjo. Następnie podzielono je na 15 dziesiątek przeplatanych Ojcze Nasz i Chwała Ojcu . Aby ułatwić liczenie owych dziesiątek posługiwano się paciorkami, które uwieńczone krzyżem, utworzyły przedmiot, zwany różańcem.

Powtarzanie tych samych formuł modlitewnych mogło by prowadzić do błądzenia myślą i nieuważnego ich odmawiania. Dlatego z czasem przedłożono do rozważania 15 tajemnic z życia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, i Jego Matki, Maryi, które podzielono na 3 części: radosne, bolesne i chwalebne. Dopiero 16 października 2002 r. bł. Jan Paweł II przedstawił i wezwał do kontemplacji tzw. tajemnic światła.

W 1917r. Różaniec poszerzył się o kolejne wezwanie. Maryja Panna zaleciła dzieciom z Fatimy odmawianie między dziesiątkami Różańca następującej modlitwy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, broń od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Nazwa różaniec pochodzi od słowa róża . W modlitwie różańcowej kolejne Zdrowaś Maryjo pojmuje się jako róże duchowe, które wierny składa Matce Najświętszej, wijąc na jej cześć symboliczną koronę różaną. Ponadto, Maryja Panna, wyniesiona ponad wszystkie stworzenia jest jak róża, która ze względu na wspaniały kształt i piękny zapach, przewyższa inne kwiaty.

Różaniec jest wspaniałą formą kultu oddawanego Bogu i Bogarodzicy. Po ofierze Mszy Św. nie ma piękniejszej praktyki jak modlitwa różańcowa, bowiem i w niej, w rozważanych tajemnicach, upamiętnia się i rozmyśla życie naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego Matki, Maryi.

Jak pisał czciciel Matki Bożej, św. Ludwik Grignion de Montfort: To przez Przenajświętszą Maryję Pannę Jezus Chrystus przyszedł na świat i także poprzez Nią musi On rządzić światem . W dziele naszego zbawienia jest Ona Pośredniczką wszelkich łask. Żadna z nich, nie jest dana człowiekowi, zanim wpierw nie przejdzie przez Jej matczyne ręce. Maryja poprzez Różaniec ułatwia nam praktykowanie cnót, znoszenie cierpień i przestrzeganie przykazań, wyprasza nam łaski potrzebne do wiernego spełniania obowiązków swego stanu i pokonywania trudności, a przede wszystkim, rozpala w nas miłość do Swego Syna, Jezusa Chrystusa.

Aby wydobyć z Różańca całą jego siłę przebłagalną i uświęcającą, należy odmawiać go w sposób godny, z uwagą i pobożnością. Najlepszym miejscem do jego zmawiania jest Adoracja Najświętszego Sakramentu – w obecności naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ukrytego pod postacią chleba. Będąc jednak uprzywilejowanymi parafianami, posiadającymi własną Kaplicę Adoracji, mało z niej niestety korzystamy. Starajmy się to zmienić, nawiedzając często Najświętszy Sakrament w ciągu dnia.

Z uwagi na to, iż Różaniec jest najskuteczniejszym środkiem na uniknięcie zła i uzyskania wszelkich łask, na przestrzeni wieków zalecało go wielu papieży, w tym bł. Pius IX i bł. Jan Paweł II czy św. Pius X, którzy jego odmawianie wzbogacili cennymi odpustami (czyli darowaniem kar doczesnych za grzechy, które co do winy zostały odpuszczone): zupełnymi , jeśli cała tajemnica różańcowa zmawiana jest w sposób nieprzerwany w publicznym miejscu np. w kościele lub rodzinie oraz cząstkowymi , w innych okolicznościach.

Widząc, jak wspaniałą modlitwą jest Różaniec, zachęcam do uczestnictwa w październikowych  nabożeństwach ku czci Maryi Panny oraz do włączenia się w parafialne Róże Różańcowe.

Odmawiajcie codziennie różaniec – wzywała sama Matka Boża Fatimska.