Porządek nabożeństw w okresie od 10.11 do 17.11.2013 roku

Niedziela 10.11.13 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża i ojca Tadeusza Diduszko, w III-cią rocznicę +.

8.00

Za + Ryszarda Kubica, w XV-tą rocznicę +, za + żonę Marię, za ++ Rozalię i Leopolda Jarotek oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Anny i Józefa, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dawida, w 30-tą rocznicę urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

16.00

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa oraz za ++ dziadków z obu stron.

16.00

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa oraz za ++ dziadków z obu stron.

Poniedziałek 11.11.13 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

6.30

1) Za ++ rodziców Agnieszkę i Wilhelma Tyrała, za + syna Wilhelma, za ++ krewnych i dziadków z obu stron.

2) Za ++ Marcina, Franciszkę i Agnieszkę Gertner, za ++ braci Jana i Józefa, za + siostrę Adelę, za szwagra Alojzego i za + siostrzeńca Rajmunda.

18.00

1) Msza św. w intencji Ojczyzny

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Kocur, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże dla żyjących i o życie wieczne dla ++ z rodziny.

Wtorek 12.11.13 r. – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.30

Za + Józefa Kulik, od sąsiadów z ulicy Partyzantów.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny Grabiec, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

2) Za ++ Eufemię i Szczepana Gawek oraz za ++ z pokrewieństwa.

Środa 13.11.13 r. – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, i Krystyna,

– pierwszych męczenników Polski

6.30

Za + Elżbietę Glowienka, od Róż Różańcowych św. Anny.

18.00

1) Za ++ rodziców Wiktorię i Edmunda Pogrzeba, za ++ teściów Wandę i Wojciecha oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Stanisława Niżnikiewicz, z okazji rocznicy jego urodzin.

Czwartek 14.11.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Mariana Sołtysika, od rodzin z Nowej Wsi i Tarnawy.

18.00

1) Za + męża Zbigniewa Fryga, w I-szą rocznicę +.

2) Za + męża Wacława, za + jego brata Jana oraz za ++ rodziców z obu stron.

Piątek 15.11.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Józefa Kulik, od sąsiadów z ulicy Partyzantów,

17.00

Za + Marcelego Olecki, w I-szą rocznicę +.

18.30

Za + Ewę Musiał, w VII-mą rocznicę +, za ++ dziadków Stępień i Kobęcka oraz Tkaczyk.

Sobota 16.11.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Zofię Kądzielawa, za ++ rodziców z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Irenę Janiszewska, w VIII-mą rocznicę + i za ++ z rodziny.

18.00

Za ++ Jadwigę, Eugenię, Sabinę, Aleksandra i Władysława Kurowickich oraz za ++ z rodzin: Żegunia, Malinowskich, Rokickich i Selewonków.

Niedziela 17.11.13 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za ++ rodziców Luizę i Wilhelma Wróbel, za + siostrę Urszulę, za + szwagra Henryka oraz za ++ dziadków Franciszkę i Teofila Wieszolek.

8.00

Za + żonę Mariannę Wymysłowską, w VII-mą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Różę i Ewalda Franik, za + ojca Gerarda Wycisk, za ++ z rodziny Franik, Wycisk, Rassek i Kunert oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + Daniela Wiktor, za + brata Piotra i za + ojca Michała.

16.00

Za ++ rodziców Jana Chlistała, Zofię i Władysława Piluś, za ++ braci Ryszarda i Stanisława oraz za ++ babcie: Marie i Henrykę.