Porządek nabożeństw w okresie od 04.04.2016 do 11.04.2016 roku

Niedziela 03.04.16 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6.30

Za + Edeltrautę Dziuroń.

8.00

Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Róż Różańcowych.

9.30

Za ++ rodziców Jadwigę i Władysława Knop oraz za ++ Antoninę i Mieczysława Minga,

za + Stefanię Ziółkowską.

11.00

Za + Eugeniusza Szuła, od brata z rodziną.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Daniela, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Buchta i Ołowiak, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Poniedziałek 04.04.16 r. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

6.30

1) W intencji Róż Różańcowych.

2) Za ++ rodziców Franciszkę i Feliksa Frei, za ++ dziadków Joannę i Jakuba Joszko oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

Wtorek 05.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + ojca Jana Komander, z IV-tą rocznicę +.

 

18.00

1) Za + Józefa Wierzbickiego, w I-szą rocznicę +.

2) Za + Alfreda Krafczyk w I rocznicę +, + Krystynę Okupny i ++ z rodzin Okupny, Krafczyk i Spyrka

 

Środa 06.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Emilię i Józefa Sznurek.

18.00

1) Za ++ rodziców Stefanię i Jana Tarnowskich, za ++ 3 braci i siostrę, za ++ teściów Stanisławę i Adama Gaik oraz za ++ szwagrów i szwagierki.

2) Za + Barbarę Sarota od sąsiadów

Czwartek 07.04.16 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) Msza św. o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

2) Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak, za ++ Antoninę, Bronisława, Romana i Włodzimierza Smiechowskich oraz za ++ dziadków z obu stron.

18.00

1) Za ++ Wiktorię, Karola i Jerzego Ibrom, za + siostrę Adelajdę, za ++ dwóch szwagrów oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + matkę Marię Dietrich.

Piątek 08.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Bronisławę Kamińską, od siostrzeńca Dariusza z rodziną.

17.00

1) Msza Święta Szkolna: Za + ojca Czesława Wódkowskiego i za ++ dziadków z obu stron.

2) Za + Stanisława Andrzejczak w 30 dzień po +

18.30

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Janczyk, w VI-tą rocznicę +.

Sobota 09.04.16 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++Apolonię, Władysława, Teresę, Jana Hoja, za ++ dziadków z obu stron, za wszystkich ++ z rodzin: Hoja i Bigda oraz za D.C.

2) Za + Renatę Wyciślok w 27 rocznicę +, ojca Jerzego, siostrę Karinę oraz + Janinę Olejarz

10.30

Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej Nr 38 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gliwicach.

18.00

1) Za + Edwarda Łaszewskiego, za ++ teściów Hildegardę i Franciszka Milczarek.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dariusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Niedziela 10.04.16 r. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Za ++ rodziców Julię, Marię, Józefa Miciak, za ++ braci Władysława i Zygmunta, bratową Józefę i szwagra Zbigniewa.

8.00

Za ++ Halinę i Edmunda Tomczyk, za + Danutę Wróbel i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Za + Stanisławę Kobielska, w VIII-mą rocznicę + i za + teścia Józefa Bator.

11.00

O Dary Ducha Świętego, dla Kamila i Przemka, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.15

Za ++ rodziców Pelagię i Stanisława Drewniok, za + Zofię Drewniok oraz za + Jerzego Rojek.

16.00

Za + ojca Pawła Hoja, w XVI-tą rocznicę +, za ++ Jego braci: Joachima, Ryszarda, za + siostrę Annę, za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.