Porządek Nabożeństw od 29.12.2019r. do 05.01.2020r.

Niedziela  29.12.19 r.  –  ŚWIĘTO  ŚW.  RODZINY:  JEZUSA,  MARYI  I  JÓZEFA

6.30      W intencji parafian.

8.00      Do Boskiej Opatrzności i M.B.N.P., w intencji Lilianny i Dariusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski, w intencji Karoliny, z okazji 7-mej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

11.00    1) Do Op. Bożej i M.B.N.P., w intencji Krzysztofa Pachole, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marzeny i Mariusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu.

12.15    Do B. Op., w intencji Danuty i Henryka Kamińskich, z okazji 40-tej rocznicy ślubu.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Za ++ Teresę, Arkadiusza Jagódzkich, Władysławę, Józefa, Zbigniewa Jończyk oraz ++ dziadków z obu str.

 

Poniedziałek  30.12.19 r.  –  SZÓSTY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30      1) Za + Marie Ślimak, od sąsiadów z ulicy Lipowej 9

             2) W intencji parafian.

             3) Intencja wolna.

18.00    Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXVIII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Suchanek, Żak,Więcławski.

 

Wtorek  31.12.19 r.  –  SIÓDMY  DZIEŃ  W  OKTAWIE  NARODZENIA  PAŃSKIEGO

6.30     Za + Edwarda Chłopińskiego, w 30-ty dzień po +.

17.00   1) Msza Święta dziękczynna na zakończenie Roku Pańskiego 2019, w intencji parafian.

            2) Za + Alojzego Biolik, w 30-ty dzień po +.

            3) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Anny Sieńko, z okazji 98-mej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

 

NOWY  ROK  PAŃSKI – ANNO  DOMINI  2020

 

Środa   01.01.20 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ  BOŻEJ  RODZICIELKI  MARYI, Nowy  Rok

8.00     W intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin.

9.30     Za + Kazimierza Falkowskiego, w I-szą rocznicę +.

11.00   Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krzysztofa, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny..

12.15   Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B., w intencji Lidii, z okazji 84-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

15.30   Nabożeństwo noworoczne.

16.00   Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą o potrzebne łaski, w intencji Marianny, z okazji urodzin.

 

Czwartek  02.01.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Bazylego Wielk.  i  Grzegorza  z  Nazjanu –Pierwszy  Czwartek  M-ca

6.30      1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz za powołanych.

             2) Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz, brata Wiktora oraz ++ dziadków i krewnych z obu str.

             3) Intencja wolna.

18.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsza Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tadeusza Lizak, z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

 

Piątek  03.01.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca 

6.30      1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

             2) Za + męża i ojca Jana, w II-gą rocznicę + oraz za ++ Anielę, Barbarę, Otylię i Joachima.

             3) Intencja wolna.

18.00    Za + Gizelę Tomaszewską, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z rodzin Tomaszewskich i Biskupek.

 

Sobota  04.01.20 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca

6.30      1) Za + syna Jacka Marczuk, w VII-mą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) za + Elżbietę Bensz i wszystkich ++ członków Róż Różańcowych, od Róży św. Barbary.

17.00    Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąc, ze zmianą tajemnic Żywego Różańca.

18.00    Za + męża, ojca i dziadka Zygfryda Kupka, za ++ rodziców, teściów, dziadków, za ++ szwagierki Urszulę i Jadwigę, dwóch szwagrów oraz za ++ z rodzin Chluba i Kupka.

 

Niedziela  05.01.20 r.  –  NIEDZIELA  II  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM

6.30      Intencja wolna.

8.00      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Katarzyny, z okazji rocznicy urodzin.

9.30      W intencji parafian.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla rodziny Tyszków.

12.15    Do B. Op., w intencji Janiny Król, z okazji 83-ciej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00   Za + Helenę Klobuca.