Porządek nabożeństw od 18.06.2023 r. do 25.06.2023 r.

Niedziela 18.06.23 r. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za + męża Ireneusza Helickiego, ++ teściów, szwagrów, ++ rodziców Nowackich, ++ siostry i braci.
9.30 Za + babcię i mamę Luizę Siedlaczek, w XV-tą rocznicę +.
11.00 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Henrietty, z okazji 80-tej rocznicy urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny.
2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Pawła Szczot, z okazji 50-tych urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny.
12.15 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł., zdrowie i dary Ducha Świętego, w intencji Dominiki, z okazji 18-tych urodzin i o potrzebne łaski dla całej rodziny.
2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Anny i Jana Wijas, z okazji 40-tej rocznicy ślubu oraz o Boże bł. dla całej rodziny.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za + Halinę Jaleniewską, w rocznicę +.

Poniedziałek 19.06.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ Elżbietę, Mariana, Julię i Wincentego Szpak i ++ Waleskę, Ludwika i Franciszka Biskupek.
18.00 1) Za + ciocię Gertrudę, w XIV-tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.
2) Za + Jarosława Bisikirskiego, w X-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

Wtorek 20.06.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Brunhildę Kotasińską, od Henryki i Edwarda Adrianowicz z Jaworzna.
18.00 1) Za + Eugeniusza Koteckiego, od szwagra Zdzisława z córką Haliną i mężem Stanisławem.
2) Za + tatę Romana Wasilczuk, w XXXII-gą rocznicę +.

Środa 21.06.23 r. – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
6.30 Za ++ Martę i Jana Kowolik oraz za ++ z rodzin: Kowolik, Domin i Sekuła.
18.00 1) Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotyrba oraz za + brata Jerzego.
2) Za + Janinę Gunia, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Czwartek 22.06.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Michalinę Zelawską, od sąsiadów z ulicy Grudniowej i Róży Luksemburg.
18.00 1) Za + Łukasza Machowskiego, od rodzeństwa.
2) Za + ojca Pawła Hoja, w XXIII-tą rocznicę +, za ++ jego braci: Joachima i Ryszarda, siostrę Annę,
za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.

Piątek 23.06.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + męża Ewalda, za ++ rodziców Selmę i Wiktora Franik, za + brata Herberta oraz za ++ z pokrew.
7.30 Msza św. na zakończenie Roku Szkolnego.
18.00 Za + ojca Kazimierza Pietrasik i za + mamę Łucję Grzybowską.
21.00 Apel Jasnogórski oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota 24.06.23 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Janiny Jędrychowicz, z okazji 80-tych urodzin oraz o bł. Boże dla całej rodziny, od przyjaciółek.
13.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Małgorzaty Pardyła, z okazji 70-tych urodzin oraz o Boże bł. dla całej rodziny.
17.30 Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.
18.00 1) Za + Krystynę Walczyk, w I-szą r. +, ++ rodziców z obu stron i ++ dwóch braci z obu stron.
2) Za + syna Jacka Marczuk, za ++ ojców Jana Marczuk i Jana Kowalik, za + szwagra Jana Stopniak i za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 25.06.23 r. – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za ++ rodziców Helenę i Jana Drewniany.
9.30 1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie, w intencji Krystyny i Klaudiusza, z okazji urodzin oraz o bł. Boże i dary Ducha Świętego dla rodzin: Ptak i Mitter.
2) Za + ojca Franciszka Gogolok.
11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Wioletty Zając, z okazji 55-tych urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 Msza św. Chrzcielna: Małgorzata Gnat, Emilia Maślik, Aleksandra Kubat; i za Roczne Dzieci: Mateusz Szymusiński, Zofia Ziobro.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jana oraz za + żonę Gertrudę, od siostry Anny.