Porządek nabożeństw od 20.08.2023 r. do 27.08.2023 r.

Niedziela 20.08.23 r. – XX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za + męża Kazimierza Kamieniak, w VIII-mą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron, za ++ brata
Mieczysława, Jego żonę i dzieci, brata Dionizego, oraz za ++ z rodzin: Kamieniak i Kieruzel.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Za + Franciszka Ćwik, w 30-ty dzień po śmierci.
11.00 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie,
w intencji Moniki, z okazji 60-tej rocznicy urodzin oraz wnuczki Sonii, w pierwszą r. urodzin
i o Boże bł. i zdrowie w rodzinie oraz o radość wieczną dla zmarłych krewnych i znajomych.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za + Romualda Węnski, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Węnski i Hampel.

Poniedziałek 21.0.23 r. – Wspomnienie św. Piusa X, papieża
6.30 Za + męża Edwarda, w r. +, ++ córkę Gabrielę, siostrę Gertrudę, rodziców Tyrała i Kempa i za D.C.
18.00 Za + ojca Bolesława Kaczmarczyk, w rocznicę Jego ziemskich urodzin, za + matkę Marię
oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk i Niemczura.

Wtorek 22.08.23 r. – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej
6.30 Za + teścia Władysława, w XVII-tą rocznicę +.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Alojzego, za ++ rodziców, teściów, + Klarę oraz ++ z pokrew. z obu stron.

Środa 23.08.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za + ojca Edwarda Tyrała, za ++ dziadków Agnieszkę i Wilhelma Tyrała oraz za ++ z rodzin:
Tyrała, Orlik, Kulpok, Badura, Markiewicz.
18.00 Za ++ rodziców Magdalenę i Maksymiliana Czaja, ++ z pokrewieństwa z rodzin: Czaja i Pietrzyk.

Czwartek 24.08.23 r. – ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA
6.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie, w intencji Norberta, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.
18.00 Za ++ rodziców Łucję i Pawła Czauderna, za ++ rodzeństwo: Henriettę, Pawła i Wernera,
++ rodziców Klarę i Edwarda Szyszka, syna Alfonsa oraz za ++ dziadków z obu stron.

Piątek 25.08.23 r. – dzień powszedni
6.30 Za ++ z rodzin: Kucia, Rak, Siedlaczek, Sprandzel.
18.00 Za + męża, ojca i dziadka Rajmunda Jon, w VI-tą rocznicę +.
21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Sobota 26.08.23 r. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ
6.30 W intencji Róż Różańcowych.
12.00 Ślub: Ewelina Siedlaczek – Mateusz Walczyk.
15.00 Ślub: Karolina Grochowska – Marcin Bąk.
17.30 Nabożeństwo ku czci św. Anny.
18.00 W intencji próśb i podziękowań za wstawiennictwem św. Anny.

Niedziela 27.08.23 r. – XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Za + Fryderykę, z okazji jej rocznicy urodzin, oraz za wszystkich ++ z rodzin: Wąs, Brzoza i Thiel.
9.30 1) W intencji parafian.
2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie, w intencji Bożeny i Ireneusza, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.
3) Do B. Op. i M.B. Królowej Kapłanów, w intencji ks. Damiana Trojan, w podziękowaniu
za posługę w naszej parafii.
11.00 Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie,
w intencji Wiesławy, z okazji 80-tych urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 Msza św. Chrzcielna: Alicja Woźniczka, Lena Brylok, Natalia Woźnica.
14.00 Ślub: Julia Grzybowska – Michał Oleksjejuk.
15.30 Nieszpory niedzielne.
16.00 Za ++ rodziców i teściów: Jadwigę u Antoniego, Anielę i Władysława, ++ siostrę Danutę,
brata Tadeusza, ++ z rodziny oraz D.C.