Porządek nabożeństw od 26.05.2024 r. do 02.06.2024 r.

Niedziela 26.05.24 r. – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ
7.30 Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców Wiesławy i Franciszka.
9.30 1) W intencji Matek naszej parafii.
2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Anny Skotnickiej, z okazji urodzin oraz o Boże bł. i zdrowie dla całej rodziny.
11.00 Za ++ rodziców Helenę i Jana Drewniany.
12.15 Msza św. Chrzcielna: Alicja i Jakub Przybyła, Zuzanna Rutkowska oraz za Roczne Dziecko: Dominika Szafrańska.
15.30 Nabożeństwo Majowe.
16.00 Za + matkę Marię Kaczmarczyk, w rocznicę jej ziemskich urodzin, + ojca Bolesława, w XXVIII-mą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Kaczmarczyk i Niemczura.

Poniedziałek 27.05.24 r. – dzień powszedni
6.30 1) Za ++ Seweryna, Kazimierę, Annę, Mieczysława Szczerba oraz za ++ z pokrewieństwa.
2) Do M.B. Królowej Kapłanów, w intencji ks. Łukasza, z okazji 1-szej rocznicy święceń kapłańskich.
18.00 1) Za ++ Helenę, Stanisława, Zdzisława, Pelagię, Andrzeja Kurowskich oraz ++ Mariannę i Ludwika Gruntowskich i za + Antoniego Koźbiał.
2) Za ++ rodziców Martę i Józefa Gaertner, brata Ernesta, bratowe: Katarzynę i Gertrudę.
Nabożeństwo Majowe.

Wtorek 28.05.24 r. – dzień powszedni
6.30 Za + Jerzego Szulc, w 30-ty dzień po śmierci, ++ rodziców, teściów i rodzeństwo z obu stron.
18.00 1) W intencji Róż Różańcowych.
2) Za + brata Ryszarda Knetki, w rocznicę + oraz za ++ rodziców, dziadków i za ++ z pokrewieństwa.
3) Za ++ Franciszka, Anastazję i Gertrudę Smykalla, za ++ Łucję i Hermana Gawantka oraz za + chrześniaczkę Marię.
Nabożeństwo Majowe.

Środa 29.05.24 r. – Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy
6.30 Za + Tadeusza Bajorek.
18.00 1) Za + Ludwika Białas, w XVIII-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Białas, Turoń, Źrebiec i Pietraś.
2) Za + córkę i siostrę Zofię Janik, w I-szą rocznicę + oraz ++ żonę, mamę i bratową Reginę Nowak.
3) Za + ojca Pawła Hoja, w XXIV-tą rocznicę +, za ++ braci: Joachima i Ryszarda, siostrę Annę, za ++ dziadków Emmę i Franciszka oraz za ++ z rodziny Kałuża.
4) Za + Józefa Kaleta, w rocznicę +.
Nabożeństwo Majowe.

Czwartek 30.05.24 r. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.30 W intencji pielgrzymów, którzy pielgrzymowali do Niepokalanowa.
9.00 W intencji parafian.
12.15 Za + Pawła Rzeźniczek oraz za ++ z pokrewieństwa i znajomych.
16.00 Za + Jadwigę Szarf, w I-szą rocznicę +.

Piątek 31.05.24 r. – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NAJŚW. MARYI PANNY
6.30 Za ++ rodziców Zofie i Zygmunta Warzecha oraz za ++ z rodzin Warzecha i Kos.
18.00 1) Za ++ rodziców Gertrudę i Feliksa Wawrzynek oraz teściów Antoninę i Kazimierza Kałwak, za ++ braci: Jana i Helmuta, ++ Romana, siostrę i szwagra Wolanin oraz ++ z pokrew. z obu stron.
2) Za ++ męża Jana, rodziców, brata Stanisława, teściów, szwagierkę Brygidę, szwagrów i + z rodziny.
21.00 Apel Jasnogórski i Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Sobota 01.06.24 r. – Wspomnienie św. Justyna, męczennika – Pierwsza Sobota Miesiąca
6.30 Za + Stanisława Lenarta, o radość życia wiecznego.
13.00 ŚLUB: Karolina Kaczmarczyk – Damian Wrodarczyk.
17.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie ze zmianą tajemnic Żywego Różańca.
18.00 1) Za ++ rodziców Halinę i Piotra Modzelewskich, w III-cią rocznicę +.
2) Za + Mieczysława Zaremba – od sąsiadów, z ulicy Zygmuntowska 54.
3) Za + Adriana Sukienik, w 30-ty dzień po +.

Niedziela 02.06.24 r. – IX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.30 Do B. Op. i M.B.N.P. o zdrowie, w intencji Ewy.
9.30 W intencji parafian.
11.00 1) Za + męża Franciszka Gogolok, o radość życia wiecznego.
2) Za + Annę Marię Głowacką, od mieszkańców Małego Osiedla.
12.15 Do B. Op., M.B.N.P. i Aniołów Stróżów, w intencji dzieci i wnuków: Anny, Marcina, Anny, Błażeja Julii i Natalii.
15.30 Nabożeństwo Eucharystyczne.
16.00 Za + mamę Irenę Janiszewską, w 70-tą rocznicę jej ziemskich urodzin oraz za ++ z rodziny.