Najświętszy Sakrament

Dzieci przystępują do Stołu Pańskiego po rocznym przygotowaniu. W tym czasie dzieci uczęszczają na katechezę wraz z rodzicami. Dzieci przystępują do I Komunii w strojach liturgicznych, co jest już tradycją w naszej parafii. I Komunia św. jest udzielana w II niedzielę maja.