12.12 do 19.12.2010 roku

Niedziela  12.12.10 r. –  III  NIEDZIELA  ADWENTU  –  Gaudente

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie, w intencji Krystyny, z okazji 75-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

8.00

Za + matkę Janinę, za + ojca Stanisława, za + brata Jerzego Balcerak, za ++ krewnych z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9.30

Za + Mieczysława Macias, w VI-tą rocznicę +, za ++ Marię i Stanisława Macias, za ++ Zofię i Aleksego Madej, za + Mariana Madej i za + Helenę Wilk, w VI-tą rocznicę +.

11.00

Za + syna Marcina, w VII-mą rocznicę +.

12.15

Za + męża i ojca Wiktora Dąbrowski.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Łucji Sitko, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 13.12.10 r. –  Wspomnienie  św.  Łucji,  dziewicy i  męczennicy

6.30

RORATY:

1) W intencji parafian.

2) Za + Wacława Banaś w VIII rocznicę + i ++ z rodzin Banaś, Dudek i Warzecha

18.00

Za + ojca Wiesława Bogdańskiego, w IX-tą rocznicę + i za + matkę Zofię, od córek.

Wtorek 14.12.10 r.–  Wspomnienie  św.  Jana  od  Krzyża,  prezbitera  i  doktora  Kościoła

6.30

RORATY:

1) Za ++ rodziców Irenę i Władysława Grot oraz Marię i Rudolfa Sekuła.

2) Za + Bronisławę Frączkiewicz, od Róży Różańcowej M.B.N.P.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, w intencji rodziny Fronczak.

Środa  15.12.10 r.   –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

1) Za + matkę Weronikę Matejczyk, w I-szą rocznicę +.

2) Za + Joachima Szczepańskiego, w 30-ty dzień po +.

18.00

Do M.B. Uzdrowienia Chorych, z prośbą o zdrowie dla Barbary.

Czwartek  16.12.10 r.  –  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

Za + Zygfryda Duda, od sąsiadów.

18.00

1) Za + męża Józefa Mały, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Lesława Grad, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Piątek 17.12.10 r.–  dzień  powszedni

6.30

RORATY:

Za + męża Mieczysława Patla, z okazji urodzin o łaskę nieba.

18.30

1) Za + Lesława Grad, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

2) Za + Bronisławę Frączkiewicz, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 54

Sobota  18.12.10 r.–  dzień  powszedni

6.30

Za ++ rodziców Martę i Józefa Ciupa, za ++ siostrę Krystynę i Edwarda Frank oraz za ++ dziadków.

8.00

RORATY:

Za + męża Zbigniewa Wilczyńskiego, za + zięcia Arnolda Blitek oraz za ++ z obu stron.

18.00

1) Do Aniołów Stróżów, w intencji Zuzanny Kuźmińskiej, z okazji 1-szej rocznicy urodzin.

2) Za + brata Czesława Jutka w XVII rocznicę +, ++ rodziców Anielę i Stanisława Jutka oraz d.c.

Niedziela  19.12.10 . –  IV  NIEDZIELA  ADWENTU

6.30

Za + córkę Monikę, siostrę Czesławę i ++ rodziców

8.00

Za + matkę Eugenię Danielewicz.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin, o Boże Błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata i dla całej rodziny.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Genowefy Hoja, z okazji 97-mej rocznicy urodzin.

16.00

Za + Kazimierza Sieczka, w VII-mą rocznicę +.