27.07.2008 r. – Uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii Św. Anny

Uroczystość odpustowa ku czci patronki naszej parafii Św. Anny. Kazanie odpustowe wygłosił ks. Jan Kaczmarek z Krakowa.

Ministranci z naszej parafii wraz z ks. Marcinem po raz kolejny wyjechali na dwutygodniowe rekolekcje do Wisełki. Chłopcy uczestniczyli w codziennych mszach św., spotkaniach biblijnych oraz licznych wycieczkach krajoznawczych w okolice Wisełki.