21 – 28.03.2010 r. – Misje Jubileuszowe w roku 25 – lecia istnienia Parafii Św. Anny

Odbyły się Misje Jubileuszowe w roku 25 – lecia istnienia Parafii Św. Anny. Misje poprowadzili Misjonarze Oblaci z Katowic, O. Paweł Ratajczyk i O. Dymitr Zaniamonowski.

Kolejnym dniom Misji Świętych przypisane były szczególne intencje:

– Poniedziałek był dniem odnowienia wiary,

– Wtorek był dniem modlitw za zmarłych,

– Środa była dniem rodzin,

– Czwartek był dniem eucharystii chorych,

– Piątek był dniem pojednania,

– Sobota była dniem Maryjnym

W niedzielę po każdej Mszy Św. wierni wraz z kapłanami udawali się pod krzyż misyjny, aby uczestniczyć w poświęceniu krzyża, modlitwie, uzyskać odpust i adorować krzyż misyjny. Na zakończenie Misji Św. odprawiono Drogę Krzyżową ulicami Łabęd z parafii Św. Jerzego do parafii Św. Anny.