Porządek nabożeństw w okresie od 02.01 do 09.01.2011 roku

Niedziela  02.01.11 r. –  II  NIEDZIELA  PO  NARODZENIU  PAŃSKIM

6.30

O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Rafała

8.00

Za + dziadka Huberta Konieczny w VI rocznicę +

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + matkę i babcię Zofię Mieczkowską, w V-tą rocznicę +.

12.15

O Dary Ducha Świętego, w intencji Tomasza, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

16.00

Za + matkę Józefę Prokopowicz, w XII-tą rocznicę +, za + ojca Kazimierza

oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Poniedziałek 03.01.11 r. –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + Lesława Grad, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Wtorek 04.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Bronisławę Fronczkiewicz, od Róży Różańcowej M.B.N.P.

2)

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Pawlik, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron.

Środa  05.01.11 r.   –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

 

Czwartek  06.01.11 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  OBJAWIENIA  PAŃSKIEGO

6.30

Za ++ teściów Rozalię i Jana Kremser, za ++ ich córki i synów, za + Weronikę Helios.

8.00

Za + ojca Ryszarda Kremzer i za ++ dziadków z obu stron.

9.30

W intencji Parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Hildegardy Bensz, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie na dalsze lata.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marianny i Marka Jurok, z okazji 20-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ich dzieci.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Krystyny i Stanisława, z okazji 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej Rodziny.

Piątek 07.01.11 r.–  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2)

17.00

 

18.30

Za + córkę Alinę, za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Krupa oraz Waleskę i Jana Rajnert i za + brata Franciszka.

Sobota  08.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

11.00

Ślub: Sylwia Domagalska – Rafał Kotlarz.

18.00

Za ++ rodziców Hannę i Michała Proskień, za + siostrę Teresę i za + teściową Adelę Sikocińską.

Niedziela  09.01.11 . –  NIEDZIELA  –  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli, z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Za + brata Andrzeja i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ani, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

12.15

Do Matki Bożej Królowej Kapłanów w intencji księdza Mariana Błaszczok, z okazji urodzin.

16.00

Za + męża i ojca Rocha Mryk oraz za ++ rodziców i teściów.