Porządek nabożeństw w okresie od 09.01 do 16.01.2011 roku

Niedziela  09.01.11 . –  NIEDZIELA  –  ŚWIĘTO  CHRZTU  PAŃSKIEGO

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli, z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie

i Błogosławieństwo Boże.

8.00

Za + brata Andrzeja i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ani, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski,

z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

11.00

Za + Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

12.15

Do Matki Bożej Królowej Kapłanów w intencji księdza Mariana Błaszczok, z okazji urodzin.

16.00

Za + męża i ojca Rocha Mryk oraz za ++ rodziców i teściów.

Poniedziałek 10.01.11 r. –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + Jadwigę i Tomasza Durczok, Monikę i Herberta Kabis

Wtorek 11.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + Bronisławę Frąckiewicz od sąsiadów z ul. Kosmonautów 54

Środa  12.01.11 r.   –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + córkę i matkę Gabrielę Zwolińską, za ++ z rodzin Zwoliński, Tworuszka, Chruśnik i Frosik.

Czwartek  13.01.11 r.  –  dzień  powszedni

6.30

1) Do Miłosierdzia Bożego, za + Księdza Paula Glogowski i za + Gabrielę Pallach.

2)

18.00

Za + męża i ojca Jana Golonka, w XIX-tą rocznicę +, za ++ teściów Marię i Wojciecha,

za ++ rodziców Józefę i Stanisława Jurczyszyn oraz za ++ z pokrewieństwa.

Piątek 14.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + Henryka Wąsik w 30 dzień po +

2) Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Chojnackiego

17.00

Do Miłosierdzia Bożego za + męża Kazimierza, jego matkę Marię, rodziców Apolonię i Wojciecha Rak oraz za ++ z rodzin Moryc, Rak, Wielgosz i Gadzała

18.30

Za + córkę i matkę Zuzannę Ksoll, w VI-tą rocznicę +.

Sobota  15.01.11 r.–  dzień  powszedni

6.30

1) Za + męża i ojca Józefa Warzecha, w III-cią rocznicę +.

2) Za + Krystynę Piątek, w IV-tą rocznicę +.

18.00

Za + żonę Gizelę Wiącek, w V-tą rocznicę +.

Niedziela  16.01.11 . –  II  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30

Za + szwagra Macieja Dębowskiego, w I-szą rocznicę + oraz za ++ jego rodziców.

8.00

Za + Janusza Szymański, w I-szą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli i Antoniego Nowak, z okazji 50-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Piotra Wojdat, z okazji 15-tej rocznicy urodzin.

16.00

Do Aniołów Stróżów, w intencji Klaudii, z okazji 12-tej rocznicy urodzin oraz w intencji jej rodziców oraz rodzin Jagiełów i Grzegorczyków, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.