1.Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo wypełnia swoje obowiązki.

2.Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3.Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4.Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5.Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6.Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7.Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8.Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9.Ministrant jest pilny i sumienny w nauce.

10.Ministrant modli się za rodziców i rodzeństwo.