Porządek nabożeństw w okresie od 25.12 do 01.01.2012 roku

Niedziela 25.12.11 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

0.00

Pasterka w intencji Parafian.

8.00

Za + matkę Teresę, w XI-tą rocznicę + i za ++ ojca i brata Sieklickich.

9.30

1) Za parafian, którą odprawi ks. Biskup Ordynariusz Jan Wieczorek

2) Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik, w XV-tą rocznicę +.

11.00

Za + męża Bohdana Koraszewskiego, w IV-tą rocznicę + i za ++ z rodzin z obu stron.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

16.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka oraz za ++ rodziców i teściów.

Poniedziałek 26.12.11 r. – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MECZENNIKA

6.30

Za + męża Stanisława Sękowskiego, w XVIII-tą rocznicę +, za ++ rodziców i dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Za + brata Tadeusza Suchanek, w XXII-gą rocznicę +, za ++ z rodzin Suchanek, Żak, Więcławski.

9.30

W intencji Parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wandy i Jana Szewczyk, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wandy i Joachima Gramala, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Wiktoria Barcz, Szymon Moczygemba, Julia Sroga

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bożeny i Janusza Włoch, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

Wtorek 27.12.11 r. – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

6.30

1) Za + męża Zygmunta Tyszka, w IX-tą rocznicę +, za ++ jego rodziców Mariannę i Franciszka, za ++ z rodzin Tyszka, Domalewskich, Mierzyjewskich oraz za ++ o których nikt nie pamięta

2) Za + brata Jana Kostrzeskiego.

3)

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Barbary i Zygmunta Bednarz, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże w rodzinie.

Środa 28.12.11 r. – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW

6.30

1) Za ++ Annę i Józefa Wąsik, za ++ Anielę i Józefa Szot, za + Kazimierza Bednara oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Franciszka Piekarz, w 30-ty dzień po +.

9.00

Do Świętych Młodzianków, w intencji dzieci.

18.00

Za + ojca i dziadka Edwarda Łaszewskiego, w XXVI-tą rocznicę +.

Czwartek 29.12.11 r. – PIĄTY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

6.30

1) Za + Teofila Glogowski, w rocznicę +, za + jego żonę Hildegardę, za + księdza Pawła Glogowski, za + Gabrielę Pallach oraz za ++ z pokrewieństwa.

2)

3)

18.00

Za + ojca i dziadka Arkadiusza Jagódzkiego, w XV-tą rocznicę +, za ++ rodziców Stanisławę i Jana Ślusarczyków oraz teściów Anielę i Antoniego Jagódzkich, za + siostrę Irenę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 30.12.11 r.– ŚWIĘTO ŚW. RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

6.30

1) Za + męża Czesława, w XX-tą rocznicę +.

2) Za + męża i ojca Mariana Sroka, w XI-tą rocznicę +.

9.00

 

18.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodzin; Chojnacki, Markiewicz, Buchta i Sosna, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Sobota 31.12.11 r. – SIÓDMY DZIEŃ W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO

6.30

1) Za + męża i ojca Mariana Różyckiego, w IV-tą rocznicę +, za ++ z pokrewieństwa z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Mariana Stępniak, w 30-ty dzień po +.

17.00

Uroczyste zakończenie Starego Roku.

NOWY ROK PAŃSKI 2012

Niedziela 01.11.12 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

Oktawa narodzenia Pańskiego

8.00

Do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin.

9.30

Msza Święta Gregoriańska, za + Jadwigę Brzoza.

11.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ jego rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny Sutak.

12.10

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.