Porządek nabożeństw w okresie od 01.01 do 08.01.2012 roku

NOWY ROK PAŃSKI 2012

Niedziela 01.11.12 r. – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI,

Oktawa narodzenia Pańskiego

8.00

Do Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, w intencji członków Róż Różańcowych i ich rodzin.

9.30

Msza Święta Gregoriańska, za + Jadwigę Brzoza.

11.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ jego rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny Sutak.

12.10

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 02.01.12 r. – dzień powszedni

6.30

1)

2)

3) Za + Jadwigę Brzoza.

18.00

Za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz, za ++ z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Wtorek 03.01.12 r.– dzień powszedni

6.30

1)

2)

3) Za + Jadwigę.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ireneusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Środa 04.01.12 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + rodziców Emmę i Jerzego Chluba oraz Gertrudę i Huberta Kupka, za + siostrę Jadwigę, za ++ 2 szwagrów oraz za ++ dziadków.

2) Za + Stanisława Głowacki, w 30-ty dzień po +.

3) Za + Jadwigę.

18.00

Za + męża, ojca i dziadka Stanisława Pawlik, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ dziadków z obu stron.

Czwartek 05.01.12 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Władysławy, z okazji 65-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Jubilatki oraz dla całej rodziny

2)

3) Za + Jadwigę.

18.00

Za + Hildegardę Szydło, w 30-ty dzień po +.

Piątek 06.01.12 r.– UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

6.30

Za + Jadwigę.

8.00

Za + ojca Ryszarda Krymzer i za ++ dziadków Juranek i Krymzer.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + ojca Leona Witek, w dniu jego urodzin, za ++ teściów Jadwigę i Alojzego Buchta, za + Danutę oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, w intencji Lidii Antończyk, z okazji 76-tej rocznicy urodzin.

16.00

Za + męża i ojca Wiesława Klimas

Sobota 07.01.12 r.– dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1)

2)

3) Za + Jadwigę.

18.00

Za + córkę Alinę Krupa, z okazji jej urodzin, za ++ rodziców Gertrudę i Pawła Krupa oraz Waleskę i Jana Reinert i za + brata Franciszka.

Niedziela 08.01.12 r. – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

6.30

Za + Jadwigę.

8.00

Za ++ rodziców Stanisławę i Henryka Prokopiuk vel Prokopowicz, za + teścia Jana Grabarek, za ++ braci; Józefa, Wiesława, Stefana, za + siostrę Wiesławę, za + szwagra Krzysztofa oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

W intencji Parafian.

11.00

Za + Bronisława Musiałek, w 30-ty dzień po +.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże, w intencji Doroty, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

16.00

Za + Mariana Stępniak od kolegów z pracy