Odezwa Biskupa Gliwickiego W związku z nominacją Biskupa Jana Kopca Biskupem Gliwickim

Drodzy Diecezjanie!

Minął czas mojego pasterzowania w diecezji gliwickiej. Zgodnie z wymogami prawa kanonicznego – kościelnego Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął moją rezygnację z funkcji Biskupa Gliwickiego.

Bogu wszelkiej dobroci dziękuję za te prawie 20 lat posługiwania w nowoutworzonej diecezji gliwickiej. Dziękuję biskupowi pomocniczemu Gerardowi za dobrą współpracę. Szerokiemu gronu kapłanów, osobom życia konsekrowanego, współpracownikom Kurii Biskupiej, życzliwym ludziom, Stowarzyszeniom a także władzom samorządowym mówię: Bóg zapłać. W kontekście podziękowań proszę o wybaczenie win, jakie popełniłem w czasie sprawowania mojego posługiwania.

29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowego pasterza naszej diecezji biskupa Jana Kopca. Biskup Jan Kopiec jest synem Ziemi Śląskiej, urodzony w Zabrzu. Jako młody kapłan był wikariuszem w parafii św. Franciszka w Zabrzu, a następnie w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu – Rokitnicy. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pełnił obowiązki prefekta i wicerektora w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Jako profesor jest pracownikiem naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Przez niemal 20 lat pełnił posługę biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Święcenia biskupie przyjął 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Uroczyste objęcie diecezji – ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra

i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku o godz. 1100.

Na to ważne wydarzenie zapraszam wszystkich kapłanów naszej diecezji, siostry zakonne oraz was wszystkich, Drodzy Diecezjanie.

Drodzy Diecezjanie!

Otoczmy nowego pasterza naszej diecezji modlitwą. Polecajmy go opiece i wstawiennictwu Świętych Patronów: Apostołów Piotra i Pawła, Matki Boskiej Pokornej i św. Anny słowami z Księgi Liczb: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.

+ Jan Wieczorek

biskup gliwicki