Porządek nabożeństw w okresie od 12.02 do 19.02.2012 roku

Niedziela 12.02.12 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Mariana Stępniak, od kolegów z pracy.

8.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ jego rodziców i teściów oraz za ++ Adelę i Tadeusza Surman.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy i Wojciecha Sienniak, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Jubilatów oraz dla całej rodziny.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Sabiny i Sławomira Wnuk, z okazji 20-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla małżonków oraz w intencji Kacpra, z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 13.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + męża i ojca Herberta Kocur w IX-tą rocznicę +.

2) Do MB Uzdrowienia Chorych w intencji Władysławy Zera z prośbą o zdrowie

Wtorek 14.02.12 r.– ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA – PATRONÓW EUROPY

6.30

 

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Lucyny Chojnackiej, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

2)

Środa 15.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

W intencji Marii Gunia, w XII-tą rocznicę + i za ++ z rodzin z obu stron.

18.00

1) Za + Cecylię Klimas, w IV-tą rocznicę +, za ++ jej siostry Annę i Zofię oraz za ++ szwagrów Jana i Stanisława.

2) Za + siostrę Genowefę Kałuża, za ++ braci Władysława i Rocha, za + bratową Mariannę, za + ciocię Helenę i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 16.02.12 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za męża i ojca Jana Drewniany, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Zygrfyda Borszcz, w IV-tą rocznicę +.

18.00

Za + ojca Józefa Zera i za + brata Józefa w III-cią rocznicę +.

Piątek 17.02.12 r.– dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgiel, za ++ braci Wilibalda, Henryka, Antoniego oraz za ++ bratowe Annę i Teresę.

17.00

Za + mamę i babcię Helenę Radwańską, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

18.30

Za + Feliksa Wojciechowskiego, w XX-tą rocznicę +, za ++ z rodzin Mikrut i Wojciechowski.

Sobota 18.02.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za + córkę Jadwigę, z okazji urodzin, za + męża Franciszka oraz za ++ z rodzin Brzoza i Wąs.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziców Halinę i Jana Synowiec, z okazji 30-tej rocznicy ślubu dla Jubilatów oraz dla całej rodziny.

18.00

Za + Jana Wróblewskiego, w II-gą rocznicę + i za ++ z rodzin Wróblewski i Wielgus.

Niedziela 19.02.12 r. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Za + matkę Krystynę Maciejewską, w II-gą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów.

12.15

Za ++ Marię i Zbigniewa Sawicz oraz Urszulę i Dorotę Pszeniczny i za ++ dziadków z obu stron.

16.00

Za + Barbarę Jabłońską i za + Piotra Jabłońskiego.