Porządek nabożeństw w okresie od 04.03 do 11.03.2012 roku

Niedziela 04.03.12 . – II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Aliny Powala

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błog. i zdrowie, w int. Barbary, z okazji 45-tej roczn. urodzin i syna Krzysztofa, z okazji 15-tej roczn. urodzin oraz w int. Beaty i Kazimierza, z okazji urodzin i imienin.

9.30

Za + matkę Edeltrudę w 30 dzień po śmierci.

11.00

Za ++ rodziców Stefanię i Józefa Władyczko, za ++ braci Edwarda i Władysława oraz za ++ dziadków.

12.15

Za + męża i ojca Kazimierza Pietrasik oraz za ++ rodziców Julię i Mikołaja.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Józefa, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

Poniedziałek 05.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

Za + Krystynę Krzystanek, w I-szą rocznicę + i za + męża Bolesława.

18.00

1) Za ++ rodziców Bogumiłę i Jerzego Szweda, za + brata Ireneusza, za ++ teściów Łucję i Mariana Kardas oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + ojca Kazimierza Domańskiego w I rocznicę +, + matkę Stefanię, ++ z dziadków i ++z pokrew. z obu stron

Wtorek  06.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za + żonę Otylię Skubela, za ++ rodziców Agnieszkę i Pawła, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa, za ++ 3 siostry i 3 braci, za + bratowa Helenę, za + szwagra Wiktora oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Środa  07.03.12 r.   –  dzień  powszedni

6.30

 

18.00

1) Do B. Op. przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów, w intencji Jakuba Piaseckiego, z okazji 1-szej rocznicy urodzin.

2)

Czwartek  08.03.12 r.  –  dzień  powszedni

6.30

Za + męża Gotfryda Gomola, w IX-tą rocznicę +, za ++ teściów Franciszkę i Feliksa

oraz za ++ rodziców Elfrydę i Huberta Lazar.

18.00

1) W intencji Kobiet

2) Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Rodak, za + brata Jana, za ++ teściów Annę i Walentego   Kołodziej, za + Ernę Sobel, za + Jerzego Kuzia i jego ++ rodziców oraz za ++ z pokrewieństwa  z obu stron i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek  09.03.12 r.  dzień  powszedni 

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty i Józefa Wróbel, z okazji urodzin, z podziękowaniem

i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

17.00

Za +Czesława Jajczyk, w 30-ty dzień po +.

18.30

Za + Anielę Wawrzyniak, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Sobota  10.03.12 r.  – dzień  powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Roberta Skubella oraz Anastazję i Józefa Bensz, za ++ siostry; Teresę i Marię, za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Walburgę Giemza, w 30-ty dzień po +.

18.00

Za + męża Witolda Nowak, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela  11.03.12 r. –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30

Za + męża Mariana, za ++ rodziców Annę i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

i zdrowie oraz o Dary Ducha Świętego, w intencji Mateusza, z okazji 25-tej rocznicy urodzin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża Antoniego Zwiorek, za + syna Krystiana oraz za ++ teściów.

12.15

Za ++ rodziców Eugenię i Józefa Śliwińskich, z okazji ur., za + siostrę Kazimierę oraz za ++ z rodzin Śliwińskich i Pyclik.

16.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.