Porządek nabożeństw w okresie od 11.03 do 18.03.2012 roku

Niedziela  11.03.12 r. –  III  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

6.30

Za + męża Mariana, za ++ rodziców Annę i Józefa oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo

i zdrowie oraz o Dary Ducha Świętego, w intencji Mateusza, z okazji 25-tej rocznicy urodzin.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża Antoniego Zwiorek, za + syna Krystiana oraz za ++ teściów.

12.15

Za ++ rodziców Eugenię i Józefa Śliwińskich, z okazji ur., za + siostrę Kazimierę oraz za ++ z rodzin Śliwińskich i Pyclik.

16.00

Za + syna Daniela Wiktor i za + ojca Michała.

Poniedziałek  12.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

Za + męża Jana Janus, za + syna Ireneusza, za ++ teściów Franciszkę i Józefa,

za + matkę Józefę Zyzik oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za ++ rodziców Teresę i Karola Kamuzela, za ++ dziadków Deja i Kamuzela   oraz za ++ z rodziny Pietruszka.

2) Za + Jerzego Boncol oraz za ++ rodziców Jana i Bożenę Cieśla.

Wtorek  13.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

Za ++ Marię, Fryderyka, Jana, Haralda Komander, za + męża Józefa Heller oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

1) Za + Krystynę Maciejewską oraz za ++ z rodzin Maciejewski i Wróblewski.

2) Za + męża, ojca i dziadka Henryka Koziatek, w V-tą rocznicę +.

Środa 14.03.12 r.  –  dzień  powszedni

6.30

Za + Stanisława Głowackiego, od mieszkańców Małego Osiedla.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże  Błogosławieństwo w intencji Stanisławy Knetki, z okazji 80-tej rocznicy urodzin

2) Za + matkę Krystynę Piątek z okazji urodzin

Czwartek 15.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

Za ++ rodziców Marię i Franciszka Pastok oraz Henrykę i Władysława Witek, za ++ braci;

Jarosława i Jerzego oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Czesławy Koziatek, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla rodziny Koziatek i Zera.

2) Za + ojca Rudolfa Przybycin.

Piątek  16.03.12 r.–   dzień  powszedni

6.30

Za + Alfreda Pasterskiego, w II-gą rocznicę +.

17.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem i prośbą  o zdrowie i Błogosławieństwo Boże w intencji rodziny Mike

18.30

Za ++ rodziców Stefanię i Stanisława oraz Stanisławę i Józefa i za zaginioną siostrę

oraz za ++ z pokrewieństwa.

Sobota  17.03.12 r. –  dzień  powszedni

6.30

1) Za + brata Zbigniewa Sieczka, w XXVII-mą rocznicę +.

2) Za + Czesława Jajczyk, od sąsiadów z ulicy Partyzantów.

16.00

Uroczystość Sakramentu Bierzmowania.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Niedziela  18.03.12 r. –  IV  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  Laetare

6.30

Za ++ rodziców Stefanię i Jana Dybczak, za + brata Józefa Dybczak oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Za + męża Mariana Wadas, w VII-mą rocznicę +.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Józefa Wieczorek, za + ojca Józefa Lizak, za ++ teściów Łucję i Józefa Wieczorek

oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + brata Pawła Kowalczyk, za + teścia Reinera Frania oraz za ++ z rodziny.

16.00

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny Drozd.