Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka pod tytułem – „Kościół Naszym Domem”

1. Przewidziana forma konkursu dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:

• Literacka – opowiadanie max 4 strony druku, formatu A – 4.

• Plastyczna – format A-3, technika dowolna.

2. Prace powinny być podpisywane czytelnie na odwrocie : imię i nazwisko, klasa, szkoła, opiekun.

3. Prace konkursowe należy złożyć do dnia 21 maja 2012roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 38 w Łabędach przy ul. Partyzantów 25 .

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Organizatorzy Konkursu:

• Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Nr 9 przy parafii Św. Anny w Łabędach.

• Szkoła Podstawowa Nr 38 w Łabędach.

• Ksiądz Marcin Szaboń.

• Pani katechetka Ewa Sitko.