Porządek nabożeństw w okresie od 13.05 do 20.05.2012 roku

Niedziela 13.05.12 r. – VI NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Bożei zdrowie, w intencji Mieczysława, z okazji 86-tej rocznicy urodzin.

8.00

Do MB Fatimskiej, w intencji Róż Różańcowych.

9.15

Uroczystość I- szej Komunii Świętej.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Pawła Bonk, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Za ++ rodziców Józefę i Zdzisława Kryj oraz Antoninę i Konstantego Sadłowskich, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00

Za ++ Annę i Jana Żegunia, za ++ z rodzin; Kurowickich, Malinowskich i Rokickich.

Poniedziałek 14.05.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA

6.30

Za + Henryka Wycisk, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za ++ rodziców Genowefę i Jana Markowskich, za ++ rodzeństwo; Mieczysława, Mariana, Janinę oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ ciocię Agnieszkę Kasperczyk, wujka Jana Świtała, kuzynkę Elżbietę Pfeifer  oraz za ++ Adelajdę i Jana Cieślak.

Wtorek 15.05.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Zofię Dziadzik i Zofię Figura, z okazji imienin.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Baran.

18.00

Za + Zofię Twardzik.

Środa 16.05.12 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W GLIWICACH

6.30

Za ++ rodziców Małgorzatę i Antoniego Mastej, za + ojca Gerarda Osadnik, za + Otylię Romańczyk oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za ++ rodziców Hildegardę i Franciszka, za ++ teściów Stanisławę i Mariana, za ++ dziadków oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + męża Piotra Knetki, w VIII-mą rocznicę +, za + syna Ryszarda, za ++ rodzeństwo, za ++ teściów oraz za ++ z pokrewieństwa.

Czwartek 17.05.12 r. – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I MĘCZENNIKA – Patrona Polski

6.30

Za + brata Jana oraz za ++ dziadków Anielę i Jana Mamot.

18.00

1) Za ++ rodziców Annę i Stanisława Szczygieł oraz Helenę i Ignacego Bera, za ++ z rodzeństwa i pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + Annę Berwetzki, braci Józefa i Jana i siostrę Jadwigę

Piątek 18.05.12 r.– dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

17.00

Do MB Królowej Kapłanów w intencji ks. Proboszcza w rocznicę święceń kapłańskich

18.30

Za ++ Monikę i Herberta Kabis oraz Jadwigę i Tomasza Durczak.

Sobota 19.05.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za + ojca i dziadka Józefa Zuber, w IV-tą rocznicę +, za + matkę i babcię Annę oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ dziadków Annę i Józefa Wąsik oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

Za + matkę Krystynę Maciejewską, za + ojca Gerarda Przybyła, za ++ Dorotę Fuks, Wandę Szrama, Alfredę Greś oraz za ++ dziadków z obu stron.

Niedziela 20.05.12 r. – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

6.30

Za ++ rodziców Józefę i Józefa Kopka, za ++ braci Tadeusza i Mirosława, za + siostrę Lucynę, za + jej męża Edwarda Zawadzkiego, za ++ dziadków Komarów i Kopków oraz za ++ z pokrew.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zofii i Andrzeja Kubica, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

9.15

Rocznica I Komunii św.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jerzego, z okazji 70-tej rocznicy urodzin dla Jubilata i całej rodziny.

12.15

Za + Ireneusza Czarniakowskiego, w I-szą rocznicę + , za + ojca Jerzego Czarniakowskiego  w 30 dzień po + oraz za ++ z rodzin; Czarniakowski i Klis.

16.00

Za + ojca Edmunda Szczot, w I-szą rocznicę +.