Porządek nabożeństw w okresie od 17.06 do 24.06.2012 roku

Niedziela 17.06.12 r. – XI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + żonę Grażynę Gazda, w VI-tą rocznicę + oraz za ++ rodziców Genowefę i Franciszka.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Helgi, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30

Za parafian

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Moniki i Edwarda, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Agaty i Anety Stańczyk, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli Golis, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

Poniedziałek 18.06.12 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Henryka Wycisk, od mieszkańców Małego Osiedla.

2) Za + Franciszka Winnickiego w 30 dzień po +

18.00

1) Za + ciocię Gertrudę Koziołek, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców Małgorzatę i Henryka Sklorz, za ++ brata Romana i bratową Elżbietę oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + męża i ojca Stanisława Elert, za ++ rodziców z obu stron, za + siostrę Elżbietę,  za ++ z rodzin: Kokoszka i Marek.

Wtorek 19.06.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Andrzeja z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże oraz zdrowie.

2) Za + Bernarda Janoszka w 30 dzień po +

18.00

Za + Jana Kulik, od żony i dzieci.

Środa 20.06.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ dziadków Paulinę i Aleksandra Wawrzynek oraz za + ciocię Elżbietę Wawrzynek.

18.00

1) Za ++ z rodzin Purchla i Dyks.

2) Za ++ rodziców Jadwigę i Alojzego Kotyrba, za + brata Jerzego.

Czwartek 21.06.12 r. – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

6.30

Za + Martę Kowolik, w rocznicę + i za + męża Emila.

18.00

1) O Dary Ducha Świętego dla wnuków Pascala, Oliwię, Oliwiera, Jasminę, Natalię i Denisa.

2) Za ++ rodziców Łucję i Józefa Gawliczek oraz za + siostrę Lidię.

Piątek 22.06.12 r.– dzień powszedni

6.30

Za + Halinę Deszcz, w XXX -tą rocznicę + i za ++ z pokrewieństwa.

17.00

Za ++ ojca Stanisława, matkę Janinę, brata Jerzego Balcerak oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.30

Za + brata Stanisława i za + jego żonę Zofię.

Sobota 23.06.12 r.– dzień powszedni

6.30

1) Za + ojca Kazimierza, za ++ dziadków Julię i Mikołaja Pietrasik oraz za + Katarzynę Wróblewską.

2) Za + Mariana Stępniak, od kolegów z pracy.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Elżbiety i Grzegorza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu i dla całej rodziny.

Niedziela 24.06.12 r. – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w dniu imienin, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z pokrewieństwa.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Jana, z okazji 50-tej rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mirosława, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Tomasza Kaszuba, z okazji 30-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci

16.00

Za + ojca Józefa Marciniak, za + teściów Weronikę i Stefana Serweta, w XV-tą rocznicę +, za ++ braci Józefa i Wiesława, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.