Porządek nabożeństw w okresie od 09.09 do 16.09.2012 roku

Niedziela 09.09.12 . – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża Wilhelma, za + syna Manfreda, za ++ rodziców Langer i Bombik, za + siostrę Gertrudę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Barbary i Józefa Olszewskich, z okazji 30-tej rocznicy ślubu dla Jubilatów i całej rodziny.

9.30

Za parafian

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Rozalii i Joachima Kwiotek, z okazji 40-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za + męża Henryka Kaszuba, w III-cią rocznicę +.

16.00

Za + Elżbietę Czarnuch, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodziny z obu stron.

Poniedziałek 10.09.12 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Genowefę Maj, w I-szą rocznicę +.

18.00

1) Za ++ rodziców Sabinę i Kazimierza Panaś, za ++ dziadków, krewnych z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + męża Józefa Warzecha, za ++ Mieczysława Bożek i Balbinę Ciszczoń.

Wtorek 11.09.12 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy i Franciszka, z okazji rocznicy ślubu oraz dla całej rodziny.

2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Teresy, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

18.00

Za + syna Janusza Szewczak, w XIII-tą rocznicę + oraz za + męża Czesława Szewczak.

Środa 12.09.12 r. – Wspomnienie Najsw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Patronki diecezji gliwickiej

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i

Błogosławieństwo Boże.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy i Adama Majerowskich, z okazji 25-tej rocznicy ślubu,

z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

2) Za + męża i ojca Ryszrda Sztegner, w XII-tą rocznicę +.

Czwartek 13.09.12 r. – Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

6.30

Za + Zdzisława Maskowicza, od rodziny Marchwickich ze Szczucina.

18.00

1) Za + ojca Kazimierza oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Anielę Wawrzyniak, z okazji urodzin.

Piątek 14.09.12 r. ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

6.30

Za ++ dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00

Za + Adelajdę Cieślak, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.30

Do B. Op. przez Niepokalane Serce Maryi, w intencji Dariusza, z okazji 19-tej rocznicy urodzin, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla niego.

Sobota 15.09.12 r. – Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej

6.30

1) Za + żonę Janinę Stąpór, w dniu jej urodzin, za ++ z rodziny z obu stron  oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + siostrę Krystynę i Edwarda Frank, w rocznicę + oraz za ++ rodziców.

18.00

Za + męża i ojca Horsta Artelt, w XIII-tą rocznicę +, za ++ jego rodziców Martę i Henryka, za ++ rodziców i dziadków Franciszkę i Jana Pawleta oraz za ++ 3 szwagrów.

Niedziela 16.09.12 r. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z rodziny Sutak.

8.00

Za ++ rodziców Kuras i Gaertner i za ++ ich dzieci.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Franciszka, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego i zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie oraz Błogosławieństwo Boże.

12.15

Za + ojca, teścia i dziadka Kazimierza Latacz, w XXI-szą rocznicę +.

16.00

Za + Janinę Jabłońską.