MODLITWA NA CZAS OCZEKIWANIA NA WYBÓR NOWEGO PAPIEŻA

Panie Jezu, Ty po swojej męce, śmierci i Zmartwychwstaniu powiedziałeś do apostołów: A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Wierzymy w Twoją obecność pośród nas, obecność, która napełnia nas poczuciem bezpieczeństwa, pokoju i nadziei. Ufamy, że Ty, Panie, zawsze czuwasz u steru łodzi, którą jest Kościół i prowadzisz Go pewną ręką pośród burz, które przynosi historia.

Prosimy Cię: ześlij Twego Ducha Świętego, aby Kolegium Kardynałów, powołane do wyboru nowego Papieża, napełnione darami Ducha Świętego, potrafiło rozpoznać wolę Bożą i wskazać dla Kościoła nowego następcę świętego Piotra, który będzie prowadził wspólnotę Kościoła zgodnie z Ewangelią Chrystusową.

Matko Najświętsza! Ty modliłaś się wraz z Apostołami w Wieczerniku
i oczekiwa
łaś wraz z nimi na zesłanie Ducha Świętego. Wypraszaj i dla nas dar nowej Pięćdziesiątnicy, abyśmy pielgrzymowali drogami ziemi ku niebieskiej ojczyźnie pielęgnując prawdę, że to sam Bóg kieruje losami Kościoła Chrystusowego a Ewangelia jest jedyną siłą Kościoła oraz źródłem Jego odnowy, oczyszczenia i uświęcenia. 

Amen.