Odezwa biskupa gliwickiego po wyborze nowego papieża Franciszka I

Drodzy Współbracia w kapłańskim posługiwaniu,

Kochani Diecezjanie!

W tej radosnej chwili, gdy ze Wzgórza Watykańskiego doszedł głos o wyborze nowego Następcy św. Piotra, który przyjął imię Franciszek, odnawiamy nasze zawierzenie Bogu w ramach jednego Kościoła Świętego. Po pełnym głębi duchowej i miłości pontyfikacie Benedykta XVI nie pozostajemy osamotnieni, bo Dobry Bóg, Pan dziejów i losów każdego stworzenia, troszczy się o nas, byśmy się nie zagubili i posłał nam kolejnego Pasterza. Tworzymy od wieków jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Rozumiemy, ile jest niezmiennie żywych i działających charyzmatów i darów, których Bóg udziela Ludowi Bożemu, aby mógł wypełnić swoje zadania. Na tym wielkim dziejowym szlaku w sposób szczególny pomaga nam zwłaszcza dar apostolskich korzeni i charakteru, który jest dla nas gwarancją trwania w jednej i nienaruszonej wierze. Budujemy ją ustawicznie każdego dnia w nas samych dzięki temu, że wybór Apostołów i ich następców na czele ze św. Piotrem pozwala nam zachować żywotność tej nauki w pełnej jedności z każdym człowiekiem, wierzącym w Jezusa Chrystusa.

Z szacunkiem i wdzięcznością dla Bożej Opatrzności dziękujemy w tej wyjątkowej chwili za dar nowego Następcy św. Piotra W osobie dotychczasowego arcybiskupa południowoamerykańskiej metropolii Buenos Aires – kardynała Jorge Marii Bergoglio. Doświadczał On i posługiwał Kościołowi Świętemu w Argentynie, dokąd przybyli ongiś jego bliscy z Włoch. Wytrwale pracował nad zdobyciem wiedzy, ale także chrześcijańskiej dojrzałości w wierze we wspólnocie zasłużonego Zakonu Ojców Jezuitów. To uczciwe dojrzewanie w wierze i odpowiedzialności za ten dar u swoich rodaków, stało się podstawą zaufania Opatrzności do Jego talentów
i szerokiego serca, by powierzyć Mu teraz wielkoduszne zadanie, by umacniał braci i siostry w wierze na całym okręgu ziemi. Tak kiedyś zlecone to zostało rybakowi Szymonowi, który stał się Piotrem. Dla nas kardynał z „końca świata” – jak nowy papież określił decyzję Kolegium Kardynalskiego podczas konklawe – stał się naszym ojcem Franciszkiem. Swoim pokornym otwarciem wskazał nam wymiar posługi Kościoła w dzisiejszym świecie. Wyrażamy Mu naszą wdzięczność za podjęcie się tego niełatwego zadania i przyrzekamy Mu cześć, posłuszeństwo i gotowość współpracy w dziele przekazywania Ewangelii Jezusa Chrystusa aż na krańce świata. W tym podniosłym momencie dziejów proszę całą Wspólnotę Kościoła Diecezjalnego Gliwickiego o otoczenie nowego papieża wytrwałą modlitwą, byśmy wspierali wszystkie Jego dobre zamiary, by Pan stał przy Nim wytrwale i umacniał Go na nowych drogach, które teraz się otwarły. A On niech nas ogarnie swoją miłością i pozwoli nam doświadczyć nowej siły i entuzjazmu w wyznawaniu wiary.

W dniu inauguracji nowego pontyfikatu zapraszam do Katedry gliwickiej we wtorek, 19 marca br., na godzinę 18.00, na radosną Eucharystię w intencji nowego papieża.

Błogosławieństwo nowego papieża, udzielone z wyżyn Bazyliki Watykańskiej, niech nas wszystkich umacnia i prowadzi.

Gliwice, 13 marca 2013 r.

+ Jan Kopiec