Porządek nabożeństw w okresie od 07.04 do 14.04.2013 roku

Niedziela 07.04.13 r. – II NIEDZIELA WIELKANOCNA czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

6.30

Za ++ rodziców Adelajdę i Alberta Wawrzynek oraz Jadwigę i Gerarda Hanak i za + brata Krzysztofa.

8.00

Do Miłosierdzia Bożego, w intencji Róż Różańcowych.

9.30

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Bronisławy Szymura z okazji 50–tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.

11.00

Za + żonę Stanisławę Kobielską, w VI –tą rocznicę +, za ++ z pokrewieństwa i za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Do Miłosierdzia Bożego, za + Janinę w X –tą rocznicę +, za + Michała Dzwonarkiewicz, za + Bronisława Lizak oraz za ++ z obu stron.

16.00

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Agnieszki Wąsik, z okazji 39 –tej rocznicy urodzin, o światło Ducha Świętego oraz Błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski.

Poniedziałek 08.04.13 r. – UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

6.30

1) W intencji Róż Różańcowych.

2) Za + Feliksa Gluzińskiego, w 30-ty dzień po +.

9.00

Za + matkę Rozalię Bujara, w XV –tą rocznicę + i za + ojca Aleksandra.

17.00

Za ++ rodziców Pelagię i Stanisława Drewniok oraz za + Zofię Drewniok.

18.30

Za + męża, ojca i dziadka Mariana Janczyk, w III cią rocznicę +.

Wtorek 09.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + matkę Apolonię Hoja, w I –szą rocznicę +, za + ojca Władysława, za + brata Jana  oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za ++ rodziców Julię, Marię i Józefa Miciak oraz za ++ braci Władysława i Zygmunta,

 za + bratową Józefę i za + szwagra Zbigniewa.

18.00

O Dary Ducha Świętego, w intencji Roksany Gorzka, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

Środa 10.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Emilię i Józefa Szczurek.

2) Za + Otylię Bonk, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za ++ rodziców Bertę i Piotra Janiel oraz Zofię i Floriana Szostok  oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + męża Jerzego, za ++ rodziców i teściów oraz za + siostrę Ancillę, za ++ z pokrewieństwa i za  dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 11.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża, ojca i dziadka Henryka Kaszuba, w V –tą rocznicę +.

18.00

1) Za + Pawła Hoja, w XIII –tą rocznicę +.

2) Za + Jacka Kowalskiego, w I –szą rocznicę +.

3) Za + Artura Gaik w 30 dzień po +

Piątek 12.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Włodzimierza, z okazji 75 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

17.00

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji rodziny Gawliczek o zdrowie i Boże Błogosławieństwo.

18.30

Za + Annę Nicpoń, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3.

Sobota 13.04.13 r. dzień powszedni

6.30

1) Za + Zygfryda Borszcz, w dniu urodzin, za ++ rodziców z obu stron, za + siostrę Łucję

 i za ++ 3 szwagrów.

2) Za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ dziadków z obu stron  oraz za + teścia Stanisława Rak.

18.00

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Danuty i Jana Paluch, z okazji 35 –tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

Niedziela 14.04.13 r. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Za ++ rodziców z obu stron: Adelę i Jana Pawłowski oraz Elżbietę i Michała Jurczak, za + brata Wiktora, za ++ siostry i braci.

8.00

Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, z okazji urodzin

9.30

W intencji parafian

11.00

Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak, za + siostrę Antoninę, za + szwagra Bronisława, za + ich syna Romana i wnuka oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor, za + brata Piotra i za + ojca Michała.

16.00

Za + Zofię Twardzik.