Porządek nabożeństw w okresie od 14.04 do 21.04.2013 roku

Niedziela 14.04.13 r. – III NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Za ++ rodziców z obu stron: Adelę i Jana Pawłowski oraz Elżbietę i Michała Jurczak, za + brata Wiktora, za ++ siostry i braci.

8.00

Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, z okazji urodzin

9.30

W intencji parafian

11.00

Za ++ rodziców Michalinę i Włodzimierza Dutczak, za + siostrę Antoninę, za + szwagra Bronisława, za + ich syna Romana i wnuka oraz za ++ dziadków z obu stron.

12.15

Za + syna Daniela Wiktor, za + brata Piotra i za + ojca Michała.

16.00

Za + Zofię Twardzik.

16.00

Za + Zofię Twardzik.

Poniedziałek 15.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Kazimierę i Jana Chromiec, za + babcię Katarzynę Turowską oraz za ++ z rodziny.

2) Za ++ rodziców Martę i Franciszka Kiedos, w XXXIII –cią rocznicę + oraz wszystkich ++ z rodzin: Kiedos, Rus, i Krzystanek.

18.00

Za + matkę Klarę Kotyrba, w I –szą rocznicę + oraz za + ojca Jana Kotyrba.

Wtorek 16.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża i ojca Henryka Wycisk, w I –szą rocznicę +.

2) Za + Józefa Bieńkowskiego, od sąsiadów.

3) Za + Imgardę Boberską, od sąsiadów z ulicy Kosmonautów 58A.

18.00

SAKRAMENT BIERZMOWANIA.

Środa 17.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + syna Zbigniewa Różycki, w IX – tą rocznicę +, za ++ rodziców Zofię i Stanisława Różycki, za + siostrę Danutę, za + bratową Teresę, za ++ dziadków i krewnych oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

1) Za + syna Bogusława Lisowskiego oraz za ++ z rodzin: Chomiak i Pełczak.

2) Do B. Op. i M.P.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo  i zdrowie, w intencji rodziny Florkowskich.

Czwartek 18.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Imgardę Boberską, od Róży św. Józefa.

18.00

1) Za ++ rodziców Anastazję i Józefa Bencz oraz Mariannę i Franciszka Kolczyński  i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + brata Zbigniewa Sieczka, w XXVIII –tą rocznicę +.

Piątek 19.04.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Teresę Staneczek, za + jej matkę Marię, za ++ siostry: Halinę, Eugenię, Walentynę i Marię.

17.00

Za + Jacka Marczuk, od sąsiadów z ulic: 15-go Grudnia i Róży Luksemburg.

18.30

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji córki Iwony i syna Bogdana, z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz o Dary Ducha Świętego dla wnuczek: Natalii i Dagmary.

Sobota 20.04.13 r. dzień powszedni

6.30

1) Za + ojca Józefa Malińskiego, w XXXIII cią rocznicę + oraz za ++ dziadków.

2) W intencji Julii, z okazji 18 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo oraz o Dary Ducha Świętego.

18.00

Za + Krystynę Jurczyszyn, w I –szą rocznicę +, od męża.

Niedziela 21.04.13 r. – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

6.30

Do B. Op. przez wstawiennictwo św. Barbary, w intencji Władysława, z podziękowaniem za szczęśliwą i bezpieczną pracę oraz zdrowie, prosząc o dalsze Błogosławieństwo Boże.

8.00

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Krystyny, z okazji 70 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całe rodziny.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + męża i ojca Stanisława Siwecki, w I –szą rocznicę +.

12.15

Do B. Op. i M.P.N.P., w intencji Małgorzaty i Reinholda Groll, z okazji 30 –tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

16.00

Za + męża Szymona Dąbrowskiego, za + syna Andrzeja, za ++ rodziców oraz dziadków z obu stron i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.