Porządek nabożeństw w okresie od 15.09 do 22.09.2013 roku

Niedziela 15.09.13 r. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za zdane egzaminy, w intencji Pawła, Kuby i Agnieszki oraz z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Światło Ducha Świętego dla nich.

8.00

Za ++ Elżbietę Pissulla, Józefa i Małgorzatę Przybyła oraz za ++ z pokrewieństwa.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jadwigi, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za ++ męża, teściów i rodziców z rodziny Siweckich.

16.00

Za + żonę Elżbietę oraz za ++ rodziców Teresę i Eugeniusza Czarnuch.

Poniedziałek 16.09.13 r. – Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Róży, z okazji urodzin, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

18.00

1) Za + ojca i dziadka Kazimierza, w 30-ty dzień po + oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za + syna Ireneusza Janus, męża Jana, teściów Franciszkę i Józefa, matkę Józefę Zyzik oraz ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 17.09.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji rodziny Piotra, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo.

2) Za + Jerzego Wyciślok.

18.00

Za + córkę i matkę Gabrielę Zwolińską, w XXVII-mą rocznicę +.

Środa 18.09.13 r. – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA – Patrona Polski

6.30

1) Za + Franciszka Ploch oraz za ++ jego rodziców Agnieszkę i Józefa,

2) Za + Józefa Kulik, w 30-ty dzień po +.

18.00

1) Za + matkę Łucję Ploch, w III roczn. +, za + ojca Jana oraz za ++ braci, teściów Anielę i Leona Standio.

2) Za ++ rodziców Mariannę, Władysława, Genowefę Kaszuba oraz za ++ z pokrew. z obu stron.

Czwartek 19.09.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Mariannę i Wacława Feledyn oraz Bronisławę i Józefa Pejta.

18.00

1) Za + teściową Stanisławę, w XX-tą rocznicę +, za ++ teścia Franciszka, męża Antoniego, szwagra Jana oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

2) Za ++ rodziców i dziadków Kornelię i Henryka Rzeleźnik oraz za ++ z rodziny.

Piątek 20.09.13 r. – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30

Za + Stanisława Moszkowicz, w I-szą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00

Za + Rosemarię Franik, w II-gą rocznicę + oraz za ++ Marię i Hermana Hajok.

18.30

Za + brata Romana Cicheckiego, w XXI- szą rocznicę + oraz za ++ rodziców Teodozję i Józefa Cicheckich.

Sobota 21.09.13 r. – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY

6.30

1) Za + matkę Różę Owczarek, w XXI –szą rocznicę + , za + ojca Wilhelma, za ++ dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za + Genowefę Skrzypczak, w 30-ty dzień po +.

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli i Grzegorza, z okazji 25 –tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

Niedziela 22.09.13 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Urbanowicz oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00

Za + Marię Kubica, w ILVII –mą rocznicę + , za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek w VII –mą rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Błogosławieństwo Boże, w intencji Elwiry i Karola z okazji 35 rocznicy ślubu

11.00

Za + matkę Irenę Tłustochowicz, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z rodzin Mryka i Drozd.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Błogosławieństwo Boże, w intencji Magdaleny i Janusza, z okazji 15-tej rocznicy ślubu oraz o Dary Ducha Świętego dla dzieci: Macieja, Marty i Małgorzaty.