Porządek nabożeństw w okresie od 22.09 do 29.09.2013 roku

Niedziela 22.09.13 r. – XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za ++ rodziców Jadwigę i Franciszka Urbanowicz oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

8.00

Za + Marię Kubica, w ILVII –mą rocznicę + , za + męża Ryszarda, za + Rozalię Jarotek w VII –mą rocznicę +, za + męża Leopolda oraz za ++ dziadków z obu stron.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Błogosławieństwo Boże, w intencji Elwiry i Karola z okazji 35 rocznicy ślubu

11.00

Za + Irenę Tłustochowicz w II rocznicę +, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

12.15

Za + męża i ojca Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów oraz za ++ z rodzin Mryka i Drozd.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalsze Błogosławieństwo Boże, w intencji Magdaleny i Janusza, z okazji 15-tej rocznicy ślubu oraz o Dary Ducha Świętego dla dzieci: Macieja, Marty i Małgorzaty.

Poniedziałek 23.09.13 r. – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera

6.30

Za ++ rodziców Bertę i Jana Szejka, za + brata Herberta oraz za + Małgorzatę Szejka.

18.00

1) Za + córkę i matkę Zuzannę Ksoll.

2) Do B. Op. i MB Częstochowskiej oraz błog. Jana Pawła II, w intencji rodziny Dąbrowskich, Czeladzin i Leokadię.

Wtorek 24.09.13 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Bujara, w rocznicę +.

2) Za + męża Joachima Fronczak, w IX –tą rocznicę +, za + siostrę Małgorzatę i jej + męża Roberta,

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli i Henryka, w 30 –tą rocznicę ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

Środa 25.09.13 r. – Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera

6.30

Za + Genowefę Skrzypczak, od sąsiadów z ulicy 22 –go Lipca 9.

18.00

1) Za + męża Janusza Kulczyckiego, za ++ teściów oraz za + Jadwigę Kulczycką.

2) Za + Jana Marczuk, w IX – tą rocznicę + oraz za + Jacka Marczuk.

Czwartek 26.09.13 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Eugeniusza Czarskiego, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej.

18.00

1) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Wąs, w XIII –tą rocznicę +, za + córkę Jadwigę, za ++ rodziców, rodzeństwo i dziadków z obu stron.

2) Za ++ Bogdana i Grzegorza Łysio oraz za ++ z rodzin Łysio i Kubas.

Piątek 27.09.13 r. – Wspomnienie św. Wincentego ǎ Paulo, prezbitera

6.30

Za + Adelajdę i Jana Cieślak

17.00

Do Op. B. przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów, w intencji Dominika, z okazji 5 -tej rocznicy urodzin.

18.30

Za ++ Michalinę, Wandę i Józefa Brogowskich, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za + przyjaciela ks. Pallotyna Stanisława Kuracińskiego.

Sobota 28.09.13 r. – Wspomnienie św. Wacława, męczennika

6.30

1) Za + Adolfa Zawadowskiego, od kuzynek Janiny i Władysławy.

2) Za + dziadka Stanisława, +babcię Anielę oraz + ojca Marka Wąckowskich.

18.00

Za + męża i ojca Horsta Artelt, w XIV –tą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 29.09.13 r. – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Huberta Dietrich, z okazji 50 –tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Teresy i Mariana, z okazji 35 – tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Grażyny i Andrzeja Majescy, z okazji 35 –tej rocznicy ślubu.

11.00

Za + Annę Grzegorczyk, w IV –tą rocznicę +, za + babcię Józefę Sendol, w I –szą rocznicę + oraz za ++ z pokrewieństwa.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Lidii i Jerzego, z okazji 25 –tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i ich dzieci.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za roczne dzieci: Zofia Bartnicka, Szymon Nawrot, Karol Natan Marks, Grzegorz Drewniok

16.00

Za + ojca Michała Skawińskiego, za ++ dziadków Skawińskich i Chromowskich oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.