Dlaczego i jak człowiek powinien dążyć do świętości ?

Każdy z nas ma obowiązek dążyć do świętości, tylko jak ma ta nasza ziemska pielgrzymka wyglądać, aby zaprowadziła nas do zbawienia? Czy umiemy pojąć, czym tak naprawdę jest świętość człowieka? Chrystus mówi: ,,Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1, 16; Kpł 11, 44). Wielu z nas uważa, że cotygodniowa niedzielna Eucharystia wystarcza, aby mówić  o świętości, jednak czy nie jest to za mało? Chrystus pragnie od nas czegoś więcej. Popatrzmy na drogę ludzi, którzy osiągnęli już miano świętych za życia, czym oni się kierowali? od kogo brali przykład? Wszystko to, co robili, czym się kierowali, był właśnie Chrystus i Jego przykazania.

W naszym życiu, tak bardzo zabieganym, jest mało czasu na to, aby zrobić sobie przerwę i poświęcić chociaż malutką część dnia Jezusowi. Niech każdy z nas zada sobie przykładowe pytanie, w jakim miejscu leży moje osobiste Pismo Święte   (może trzeba będzie wygrzebać go z zakamarków domu i ustawić na honorowym miejscu), jak często do niego zaglądam, czy kieruję się nauką Jezusa, który na każdy dzień daje nam jako pokarm swoje żywe Słowo? Człowiek, aby mógł mówić o świętości, powinien przede wszystkim kierować się owym słowem, a przez nie każdego dnia pokazywać swoją postawą to, co Chrystus do niego kieruje.

Każdego dnia pokonujemy tyle różnych dróg- do szkoły, pracy, miejsc rozrywki, sklepu, znajomych, często przechodząc obok jakże ważnego punktu naszej dzielnicy, jakim jest nasz kościół parafialny. W tym właśnie miejscu Chrystus codziennie zaprasza nas, abyśmy znaleźli czas na spotkanie z Nim. Jak często Go odwiedzam? Ile czasu poświęcam na codzienną adorację Tego, do którego zmierzamy, aby osiągnąć ową świętość. Czy potrafię z Nim rozmawiać?
 Kolejnym aspektem jest nasza relacja do bliźniego. Czy często nie jest tak, że nawet po Mszy Świętej, wychodząc z kościoła, na nasze usta cisną się obmowy drugiego człowieka(jak on był ubrany, jak śpiewał, jak się patrzył?) Chrystus tak nie czynił, szanował każdego, który pragnął przyjmować Jego naukę, mówił: ,, Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” ( Mt 7.1).

Nauczmy się uszanować to, że tworzymy jedną wielką wspólnotę braci i sióstr, kochajmy siebie nawzajem. Niech ta miłość przejawia się także w uczynkach względem drugiej osoby.
Człowiek, który kieruje się modlitwą, sakramentami, adoracją, zdrowymi relacjami z drugim człowiekiem, podąża w sposób właściwy tą drogą, która prowadzi do Chrystusa.  
Św. Paweł pisze ” Wolą Bożą jest wasze uświęcenie ” (1Tes 4,3),

1 listopada obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Powinien to być dzień zadumy i refleksji związany ze wspominaniem wszystkich tych, którzy przed nami osiągnęli chwałę nieba. Kościół stara się podkreślić w tym dniu, że wszyscy są powołani do świętości. Dzień Wszystkich Świętych ma na celu uczczenie ludzi wyniesionych na ołtarze, jak również tych, którzy osiągnęli zbawienie, a nie zostali beatyfikowani lub kanonizowani. Kościół widzi w postaciach świętych przykłady do naśladowania oraz orędowników. Wstawiennictwo tych osób u Boga wyprasza żyjącym łaski potrzebne do osiągnięcia zbawienia.

kl. Mariusz