Porządek nabożeństw w okresie od 09.02 do 16.02.2014 roku

Niedziela 09.02.14 r. – V NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Henryka Domin w 30 dzień po +

8.00

Za + syna Daniela Wiktor, za + brata Piotra i za + ojca Michała.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Grzegorza Łysio, w VI-tą rocznicę +.

12.15

Za ++ rodziców Marię i Tadeusza Skorupka, za + brata Bogusława oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00

Za + Rocha Mryka, za ++ rodziców i teściów i za + Ryszarda Michalskiego.

Poniedziałek 10.02.14 r. – Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy

6.30

1) Za + męża i ojca Herberta Kocur, w XI-tą rocznicę +.

2) Za + Jolantę Brych, od koleżanek i kolegów z pracy.

18.00

Za ++ Romualdę i Władysława Figwer, za ++ dziadków oraz za ++ z rodzin: Figwer, Giez, Szenk i Kaperczyk

Wtorek 11.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Do MB Lourdzkiej, w intencji Róż Różańcowych

18.00

1) Za ++ rodziców Teresę i Czesława Sielickich oraz za ++ z pokrewieństwa.

2) Za ++ rodziców Annę i Ludwika Konieczko, za ++ teściów Zofię i Romana Lewickich oraz za wszystkich ++ z rodzin: Walentyn, Lewicki, Konieczko i Caputa.

Środa 12.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Jolantę Brych, od współpracowników wydziału.

2) Za + męża, ojca i dziadka Franciszka Bujara z okazji urodzin i wszystkich ++ z rodziny

18.00

Za + ojca Jana Misiaszek oraz za + wujka Zdzisława.

Czwartek 13.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

 

18.00

1) Za + Teodora Smudę, od rodziny Szymiczek.

2) Za + Małgorzatę Dybiał.

Piątek 14.02.14 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA – PATRONÓW EUROPY   

6.30

Za + siostrę Genowefę, za ++ braci: Władysława i Rocha, za + bratową Mariannę, za + ciocię Helenę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00

Za + Teodora Smuda, od siostry Ireny.

18.30

Za + Jerzego Wróbel, od sąsiadów.

Sobota 15.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Do Boskiej Opatrzności w intencji Moniki, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

2) Za + Władysława Serwatka, od kolegów z pracy.

18.00

Za + ojca i dziadka Józefa Zera, w XXX-tą rocznicę + oraz za + brata Józefa Zera, w VI-tą rocznicę +.

Niedziela 16.02.13 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w V-tą rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ krewnych.

8.00

Za + Leszka, w XX-tą rocznicę + i za ++ z rodziny Wasilewskich.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów oraz za ++ brata Jerzego i bratową Marię

12.15

W intencji Andrzeja i Danuty, z okazji 35-tej rocznicy ślubu oraz z okazji 60-tej rocznicy urodzin Andrzeja.

16.00

Za + Piotra Jabłoński, za + szwagierkę Barbarę Jabłońską.