Porządek nabożeństw w okresie od 16.02 do 23.02.2014 roku

Niedziela 16.02.13 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, w V-tą rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ krewnych.

8.00

Za + Leszka, w XX-tą rocznicę + i za ++ z rodziny Wasilewskich.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów oraz za ++ brata Jerzego i bratową Marię

12.15

W intencji Andrzeja i Danuty, z okazji 35-tej rocznicy ślubu oraz z okazji 60-tej rocznicy urodzin Andrzeja.

16.00

Za + Piotra Jabłoński, za + szwagierkę Barbarę Jabłońską.

Poniedziałek 17.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Henryka i Antoniego oraz za ++ bratowe: Annę i Teresę.

2) Za + Zygfryda Borszcz, w VI-tą rocznicę + oraz za dusze w czyśćcu cierpiące,

18.00

Za + Małgorzatę Dybał od Anny i Barbary z rodzinami

Wtorek 18.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mieczysławy, z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji i zdrowie.

18.00

1) Za + córkę Jadwigę, z okazji Jej urodzin i za + męża Franciszka oraz za ++ z rodzin: Brzoza, Wąs i Thiel.

2) Za + Henryka Domin, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 29.

Środa 19.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + żonę Barbarę Tańczyk w 30 dzień po +

18.00

1) Za + Leszka Pawełczyk, od mieszkańców z ulicy Poezji.

2) Za + syna i brata Norberta Florek, w II-gą rocznicę +.

Czwartek 20.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + syna Waldemara Metreszyn w dniu rodzin, + męża Reinharda, rodziców i teściów oraz ++ z rodziny

18.00

1) O Dary Ducha Świętego dla Patrycji Margas, z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

2) Za + Jolantę Brych od koleżanek i kolegów z pracy.

Piątek 21.02.14 r. – dzień powszedni

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emilii Stranzik, z okazji 80 ur. , z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie od siostry Marty

17.00

Za + męża Eugeniusza Kamieniak, w I-szą rocznicę +, za + ojca Stanisława, za + siostrę Grażynę, za ++ teściów Weronikę i Józefa Kamieniak, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

18.30

Za ++ Danutę, Macieja i Pawła Dębowskich, za + Jana i Stefanię Wall.

Sobota 22.02.14 r. – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA

6.30

1) Do MB Królowej Kapłanów w int. ks. Michała z okazji urodzin

2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emilii Panchyrz, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

18.00

Za + matkę i babcię Helenę Radwańską oraz za ++ z rodziny.

Niedziela 23.02.14 r. – VII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra Przybyła, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + mamę Krystynę Maciejewską, w IV-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Maciejewski i Przybyła.

12.15

Za + Urszulę Nega, w V-tą rocznicę +.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Antonina Tutaj

16.00

Za + Jerzego Boncol, w XVI-tą rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Boncol i Liźla.