Porządek nabożeństw w okresie od 30.03 do 06.04.2014 roku

Niedziela 30.03.14 r. – IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

W intencji Doroty, z okazji  rocznicy urodzin, jako dziękczynienie za otrzymane łaski, prosząc o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę M.B. na kolejne lata i o Błogosławieństwo Boże dla rodziny

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Piotra, z okazji 65-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Urszuli i Rudolfa, z okazji 50-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gintera Szewior, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za + męża, ojca i dziadka Fryderyka Biskup, w II-gą rocznicę +, za ++ rodziców z obu stron oraz za d.c.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Milena, Anna Wójcik, Aleksandra Goszczyńska, Oskar Chrzanowski

16.00

Za + Jadwigę Knop, w 7rocz. +, za + ojca Władysława Knop oraz za ++ teściów Antoninę i Mieczysława Minga.

Poniedziałek 31.03.14 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ Józefa, Klarę i Jerzego, za ++ rodziców Małgorzatę i Waltra oraz za + Jerzego.

2) Za + matkę Joannę Zbieżek.

18.00

Za + ojca Leona Witek oraz za ++ z pokrewieństwa Witek i Bolek.

Wtorek 01.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ Walentynę i Władysława Smol oraz za + Jadwigę Urban.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Janiny Gunia, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

2) Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan.

Środa 02.04.14 r. – dzień powszedni

6.30

Za + męża i ojca Jana Drewniany, z okazji Jego rocznicy urodzin, za ++ rodziców Kozaczka, Drewniany oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00

1) Za + ojca Jana Komander, w II-gą rocznicę +.

2) Za + syna Jacka, z okazji Jego urodzin, za + męża Joachima Śmieja i za ++ z rodziny.

Czwartek 03.04.14 r. – dzień powszedni – Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30

1) W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

2)

17.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

18.00

1) Za ++ rodziców Jadwigę i Jana Staniczek i za + brata Jerzego.

2) Za ++ rodziców Marię i Andrzeja Rodak, za + brata Jana, za ++ teściów Annę i Walentego Kołodziej, za + Emmę Sobel, za + Jerzego Kuzia, za ++ z pokrewieństwa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 04.04.14 r. – dzień powszedni – Pierwszy Piątek Miesiąca

6.30

1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

2) Za + córkę Klaudię, za + męża Waldemara Kotyrba, za ++ rodziców Jadwigę i Piusa Kachler, za ++ teściów Helenę i Jana Kotyrba oraz za ++ z pokrewieństwa.

17.00

Za + Gerarda Konieckiego, za ++ rodziców Ernestynę i Wiktora oraz za ++ Rozalię, Adama i Jerzego Wnuk.

18.30

Za + żonę i matkę Magdalenę Grochowską, w VII-mą rocznicę +.

Sobota 05.04.14 r. – dzień powszedni – Pierwsza Sobota Miesiąca

6.30

1) Za ++ rodziców Marię i Franciszka Burchała.

2) Za + matkę Renatę Wyciślok, w 25 rocznicę +, za + ojca Jerzego, za + siostrę Karinę, oraz za + Janinę Olejarz.

11.00

Msza św. w intencji lektorów Dekanatu Gliwice Łabędy z okazji ich ustanowienia

18.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Jolanty i Tadeusza, z okazji 25-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela 06.04.14 r. – V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Za + Szymona Dąbrowskiego, za + syna Andrzeja, za ++ rodziców, dziadków z obu stron oraz za ++ krewnych.

8.00

Za + ojca Alfonsa Kula, w III rocznicę +, za + matkę Kazimierę, za + siostrę Irenę i za ++ z rodzin Kula i Chrąchol.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + żonę Stanisławę Kobielską, w VII-mą rocznicę + oraz za + teścia Józefa Bator.

12.15

Za ++ Feliksa, Marię, Zdzisławę, Krystynę, Władysława, Magdalenę, Bronisława i Kazimierę Gluzińskich.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marty, z okazji 18-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego.