XIX Międzyszkolny Konkurs pod tytułem „Jan Paweł II – życie które rodzi świętość”

Z  OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA

Szkoła Podstawowa NR 38  i parafia Św.Anny w Gliwicach zaprasza  dzieci do udziału w konkursie poświęconym Kanonizacji

Celem konkursu jest oddanie hołdu Papieżowi Polakowi, refleksja nad życiem i nauczaniem Jana Pawła II oraz przybliżenie dzieciom sylwetki świętego człowieka

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

2. Przewidziana forma  konkursu:

Klasy I-III -plastyczna, format A3, technika dowolna

Klasy IV-VI ,gimnazja

– opisowa ,albumowa max 6 stron format  A3,  

– wiersze autorskie

– multimedialna. w  programie  Power Point od 20- 30 slajdów, (na pierwszym slajdzie imię i nazwisko autora, klasa i nazwisko opiekuna szkolnego, ocenie  podlega sposób podejścia do tematu, projekt  prezentacji, układ slajdów i zastosowanie  hiper łączy, animacji niestandardowych oraz innych funkcji programu Power Point)

3. Prace  plastyczne powinny być podpisane czytelnie na odwrocie: imię i nazwisko, klasa, szkoła  nr   telefonu  szkoły, nazwisko opiekuna .

4 .Prace należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej NR 38 w Gliwicach ul Partyzantów 25 do dnia 20 V 2014r .

Prace multimedialne proszę przesłać na adres szkoły sp-38@wp.pl z dopiskiem konkurs JPII lub złożyć w sekretariacie szkoły na płytkach CD 20 V 2014r.

Organizatorzy

mgr Ewa Sitko

mgr Bożena Leja

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich