Odezwa biskupa gliwickiego zapraszająca do dziękczynienia za 75 lat życia i posługę biskupa pomocniczego Gerarda Kusza

      Umiłowani Współbracia Kapłani,

      Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!

      Wspólnota naszej Diecezji Gliwickiej trwa na wdzięcznej modlitwie, ogarniającej pierwszego w jej dziejach biskupa pomocniczego. Skłaniają do tego dwie ważne okoliczności: 23 października br. biskup Gerard ukończył 75. rok życia, a 15 listopada – Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z pełnionej funkcji w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego. Czas wyznaczył moment naszego zgromadzenia się wokół Osoby Dostojnego Jubilata, by wyrazić naszą wdzięczną pamięć i serdeczne zapewnienie o bliskości i serdecznej modlitwie.

      Z uczuciem głębokiej satysfakcji wspomnieć wypada drogę, jaką wybrał nasz rodak z Dziergowic. Uformowany został w swej dojrzałej i katolickiej rodzinie, czas nauki szkolnej ukierunkował na wybór drogi do kapłaństwa i przez przyjęcie święceń kapłańskich w 1962 r. związał się z Diecezją Opolską, której wiernie służył jako wikariusz, prefekt Seminarium Duchownego i zarazem notariusz Kurii. Po zdobyciu specjalistycznego wykształcenia w dziedzinie katechetyki i pedagogiki przez długie lata był wykładowcą tych przedmiotów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego, w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Uwieńczeniem tego dojrzewającego etapu kapłańskiej służby była nominacja na biskupa pomocniczego: od 1985 r. w Diecezji Opolskiej, a po ustanowieniu naszej Diecezji Gliwickiej – jako jej pierwszy biskup pomocniczy u boku biskupa Jana Wieczorka. Dziś czerpiemy w obfitości z jego darów, które wypracował dla dobra Kościoła partykularnego i dziękujemy za pasterską postawę, tworzoną przez minione półwiecze. Zdobyte doświadczenie, znajomość problemów naszego Kościoła Diecezjalnego, jak też spraw całego Kościoła w Polsce będzie jeszcze długo owocowało obecnością naszego Biskupa-Seniora w naszej wspólnocie.

     Naszą wdzięczność w sposób szczególny będziemy mogli wyrazić w uroczystość Chrystusa Króla, 23 listopada br. w katedrze gliwickiej podczas Mszy św. o godz. 12.30, której będzie przewodniczył Biskup-Jubilat, a Kościół Diecezjalny otaczać Go będzie żywą modlitwą.

Do udziału w Eucharystii zapraszam bardzo serdecznie wszystkich kapłanów, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich. Swoje zaproszenie kieruję także do dzieci i młodzieży, nauczycieli i katechetów, którzy są szczególnie bliscy sercu i posługiwaniu Biskupa Gerarda. Zapraszam poczty sztandarowe i delegacje
z parafii naszej diecezji.

 

Bliższe informacje dotyczące czekającej nas uroczystości zostaną przesłane do każdej parafii oraz umieszczone na stronie internetowej Kurii Diecezjalnej.

 

Gliwice, 15 listopada 2014 r.

 + Jan Kopiec

Biskup Gliwicki