Porządek nabożeństw w okresie od 15.02 do 22.02.2015 roku

Niedziela 15.02.15 r. – VI NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Antoniego Milczarka, w miesiąc po +.

8.00

Za ++ Macieja, Danutę i Pawła Dębowskich, za ++ krewnych z obu stron.

9.30

Do Aniołów Stróżów, w intencji Ksawerego Szwajca, w 1-szą rocznicę urodzin.

11.00

Za ++ rodziców Annę i Juliana Stacherów, za + brata Jerzego i za + bratową Marię.

12.15

Za + Agnieszkę Grochowską, w X-tą rocznicę + oraz za + ojca Czesława Grochowskiego.

16.00

Za + ojca Jana, za + siostrę Marysię oraz za d. c.

Poniedziałek 16.02.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża i ojca Jana Drewniany, w VI-tą rocznicę +, za ++ rodziców Drewniany i Kozaczka oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

2) Za + Zygfryda Borszcz, w VII-mą rocznicę + oraz za d. c.

18.00

Za + ojca Józefa Zera, w XXXI-szą rocznicę +, za + brata Józefa Zera, w VI-tą rocznicę +.

Wtorek 17.02.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Augustynę i Antoniego Korgel, za ++ braci: Wilibalda, Henryka, Antoniego, za ++ bratowe: Annę i Teresę.

18.00

1) Za + matkę Janinę Mryka, w I-szą rocznicę +.

2) Za + matkę chrzestną Stanisławę Gołaś, w IX-tą rocznicę +.

Środa 18.02.15 r. – ŚRODA POPIELCOWA

6.30

Za + Krystynę Mękwińską, z okazji rocznicy Jej urodzin oraz za + męża Stefana.

9.00

Za ++ rodziców Marię i Alojzego Kacy, za ++ teściów Janinę, Józefa, Władysława Sroga,

za ++ siostrę, dwóch braci, bratową, szwagrów i dziadków z obu stron.

17.00

Za + Grzegorza Chluba, w I-szą rocznicę +.

18.30

Za żonę, mamę i babcię Jadwigę Brzoza z okazji urodzin oraz za ++ z rodzin Brzoza i Wąs.

Czwartek 19.02.15 r. – CZWARTEK PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30

Za + Edmunda Gogola od sąsiadów z 22 Lipca 5

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Mariusza, z okazji 50-tej rocznicy urodzin.

2) Za + Antoniego Milczarka, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 30.

Piątek 20.02.15 r. – PIĄTEK PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30

Za + mamę i babcię Helenę Radwańską w III rocznicę +

17.00

O Dary Ducha Świętego dla Przemysława Rzeźniczek, z okazji rocznicy urodzin oraz o Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.30

Za ++ rodziców Antoninę i Franciszka Jach, za ++ siostrę Krystynę i Mariana Kornackich oraz za ++ dziadków z obu stron.

Sobota 21.02.15 r. – SOBOTA PO POPIELCU – dzień powszedni

6.30

1) W intencji Konrada z okazji 70 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

2) Za + męża Jana Czopek w I rocznicę + i ++ rodziców z obu stron.

18.00

Za + Eugeniusza Kamieniak, w II-gą rocznicę + oraz za ++ z rodziny.

Niedziela 22.02.15 r. – I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Ewy, z okazji rocznicy urodzin.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Emilii Panchyrz, z okazji 81-szej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

9.30

Do MB Królowej Kapłanów w int. Ks. Michała z ok. urodzin.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Małgorzaty Setlak, z okazji 50-tej rocznicy urodzin oraz w intencji córki Katarzyny, z okazji rocznicy urodzin.

12.15

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Magdaleny, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i Błogosławieństwo Boże.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci.

16.00

Za ++ dziadków Anielę i Stanisława Wiąckowskich oraz za + ojca Marka Wiąckowskiego.