Porządek nabożeństw w okresie od 06.09. do 13.09.2015 roku

Niedziela 06.09.15 r. – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., o Boże Błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Beaty, z okazji urodzin.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Basan.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji matki Weroniki, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

11.00

Za + Jana Chabros, w XXIII-cią rocznicę +, od żony i córki z mężem.

12.15

W intencji kleryka Mariusza Setlak, z okazji rocznicy urodzin.

16.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w podziękowaniu za otrzymane łaski, z okazji 40-tej rocznicy ślubu Wiesławy i Franciszka, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

Poniedziałek 07.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) W intencji Reginy, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki oraz dla całej rodziny.

2) Za + męża Józefa Ożarowskiego, w V-tą rocznicę +.

18.00

Za ++ rodziców Sabinę i Kazimierza Panas, za ++ Marcelinę, Pawła, Jana, Bolesława Mazurek, za + Kazimierę Zglińską i d.c.

Wtorek 08.09.15 r. – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

6.30

W intencji Róż Różańcowych.

18.00

1) Za + Henryka Mokrzyckiego, w I-szą rocznicę +.

2) Za + syna Andrzeja Chojnackiego, w I-szą rocznicę +, za + synową Grażynę, w II-gą rocznicę +, za ++ męża Eugeniusza, syna Czesława i za d.c.

Środa 09.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Wandę Sojka, od sąsiadów z ulicy Rodzinnej.

18.00

1) Za ++ rodziców Anielę i Bolesława Ormańskich, za + brata Zbigniewa, za + bratową Wandę, za ++ siostrę Wiktorię, za + siostrzeńca Mirosława oraz za ++ dziadków z obu stron.

2) Za + męża i ojca Ryszarda Sztegner, w XV-tą rocznicę + oraz za ++ teściów Annę i Bronisława Sztegner.

Czwartek 10.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Stefanię Bielawską.

18.00

1) Za + brata Wiktora, w I-szą rocznicę + oraz za ++ rodziców Józefę i Kazimierza Prokopowicz.

2) Za + matkę Genowefę Maj, w IV-ta rocznicę +, za + ojca Zdzisława Maj oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

Piątek 11.09.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za + Stefanię Bielawską, od Róży Różańcowej św. Anny.

17.00

Msza Święta Szkolna – Za ++ rodziców Franciszkę i Józefa Marciniak, za ++ teściów Weronikę i Stefana Serweta, za ++ braci: Józefa i Wiesława, za ++ dziadków, za ++ z pokrewieństwa z obu stron oraz za d.c.

18.30

Za ++ rodziców Helenę i Jana Maciejewskich i za + brata Andrzeja.

Sobota 12.09.15 r. – Wspomnienie Najśw. Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej, patronki diecezji gliwickiej

6.30

1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Dariusza Rajwa, z okazji 22-giej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

2) Za + Zbigniewa Rokcki, od sąsiadów z ulicy Zygmuntowskiej 54.

18.00

Za + Władysława Sadłowskiego, w I-szą rocznicę +.

Niedziela 13.09.15 r. – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w podzięce za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, dla rodziny Aleksandry, Huberta i Jakuba.

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., z okazji 30-tej rocznicy ślubu Ewy i Huberta Dietrich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Za + Zdzisława Wojciechowskiego, w III-cią rocznicę +.

12.15

Za ++ rodziców Helenę i Juliana Keczmerskich oraz za ++ z pokrewieństwa.

16.00

Za + rodziców Genowefę i Jana Turkowskich, za ++ braci Mieczysława i Zdzisława oraz za ++ dziadków z obu stron.