Porządek nabożeństw w okresie od 25.10 do 01.11.2015 roku

Niedziela 25.10.15 r. – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

O Boże Błogosławieństwo dla Jana i Bianki Wycisk

8.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Zbigniewa, z okazji 50-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizanta i całej rodziny.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii i Gintra Szewior, z okazji 55-tej rocznicy ślubu, z podziękow.za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii i Oswalda, z okazji 55-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

12.15

Za + Stanisława Lelko, w II-gą rocznicę +, za ++ rodziców Ewę i Jana oraz za ++ teściów Olgę i Ferdynanda.

13.30

Msza Święta Chrzcielna i za Roczne Dzieci: Nadia Pazera

16.00

Za + Daniela Wiktor, za + brata Piotra, za + ojca Michała i za + teścia Ludwika.

Poniedziałek 26.10.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + Mariana Cebo, od rodziny Doboszów i Pawliców z Budzowa.

2) Za + męża Józefa, za + syna Mirosława Cieśla, za ++ rodziców z obu stron, za ++ rodzeństwo.

18.00

Za + Helenę Babula, w V rocznicę +, + Joachima i ++ z pokrewieństwa.

Wtorek 27.10.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Buck oraz Gertrudę i Alfreda Dworczyk, za ++ braci Józefa i Norberta oraz za ++ krewnych z obu stron.

2) Za + Józefę Wójcik w 30 dzień po +

18.00

1) Za + Eleonorę Kotucz, od mieszkańców z Małego Osiedla.

2) Za + męża i ojca Jacka Dywan oraz za ++ z pokrewieństwa.

Środa 28.10.15 r. – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA

6.30

Za + Zygfryda Duda, w V-tą rocznicę +, od rodziny.

18.00

1) Za + Wernera Jarosz, w I-sza rocznicę +.

2) Za + zięcia Mariana Stopniak, o dar życia wiecznego – ofiarowana od teściowej.

Czwartek 29.10.15 r. – dzień powszedni

6.30

Za ++ rodziców Zuzannę, Anicet Nowacki oraz za + Zofię i Walentego Kowal

18.00

1) Za + Fryderyka Wawro, od sąsiadów z ulic: G. Zapolskiej, Literatów i Boya-Zeleńskiego.

2) Za + Jana Kulig od siostry

Piątek 30.10.15 r. – dzień powszedni

6.30

 

17.00

Msza Święta Szkolna – Za + żonę i mamę Jadwigę Żygadło oraz za ++ dziadków Elżbietę i Waleriana Kowal.

18.30

Za + rodziców Jarosławę i Tomasza Siedleckich.

Sobota 31.10.15 r. – dzień powszedni

6.30

1)

2)

18.00

Za ++ rodziców Czesława i Teresę Sieklickich oraz za + brata Jerzego i za ++ z pokrewieństwa.

Niedziela 01.11.15 r. – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

6.30

Za + Urszulę Pałka oraz Jej + męża i za wszystkich ++ z rodziny, od mieszkańców z Małego Osiedla.

8.00

Za + męża Józefa Burzan, za ++ rodziców z obu stron i za ++ z pokrewieństwa.

9.30

Za + matkę Gertrudę, za + dziadka Franciszka, za + babcię Anastazję Smykala, za + ciocię Łucję, za + wujka Hermana Gawandka.

11.00

Za + Marcina Kamuzela, od rodziny Sienickich i Parzych.

14.00

Msza Święta w intencji parafian na Cmentarzu Komunalnym w Łabędach.