Porządek nabożeństw w okresie od 08.11 do 15.11.2015 roku

Niedziela 08.11.15 r. – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Ryszarda Kubica, w XVII-ta rocznicę +, za + żonę Marię, za ++ Rozalię i Leopolda Jarotek oraz za ++ dziadków z obu stron.

8.00

Za ++ rodziców Bronisławę i Stanisława Frączkiewicz oraz za + syna Sebastiana.

9.30

W intencji parafian.

11.00

Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Elżbiety Bensz, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem i prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie.

12.15

Za + męża i ojca Tadeusza Diduszko, w V-tą rocznicę +.

16.00

Za ++ z rodzin: Skorupów, Funkiewiczów, Kochanowskich, Młynarków, Zimnych, Jankowskich oraz za dc.

Poniedziałek 09.11.15 r. – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

6.30

1) Za + Marię Kowalczyk, w 30-ty dzień po +.

2) Za + Ewę Jurek od Kazimiery z Zawady

18.00

Za + Fryderyka Wawro, od sąsiadów, z ulic: Zapolskiej, Literatów i Boya Żeleńskiego.

Wtorek 10.11.15 r. – Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

6.30

Za ++ teściów Agnieszkę i Wilhelma Tyrała, za Ich dwóch ++ synów: Edwarda i Wilhelma, za + żonę Marię oraz za ++ dziadków z obu stron.

18.00

1) Do B. Op. i M.B.N.P., o opiekę i Błogosławieństwo Boże, w intencji rodziny Kocur oraz o życie wieczne dla ++ z rodziny.

2) Za + matkę i babcię Elżbietę Glowienka, w rocznicę Jej urodzin.

Środa 11.11.15 r. – Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

6.30

Za ++ Marcina, Franciszkę, Agnieszkę Gaertner, za ++ dwóch braci: Jana i Józefa, za + siostrę Adelę oraz za + siostrzeńca Rajmunda.

18.00

1) Za + Stanisławę Baborek.

2) Za + Jana Kasperczyk, od rodziny Gołden.

Czwartek 12.11.15 r. – Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

6.30

Za + syna Bogdana Baran, w XXII-gą rocznicę +, za + męża Czesława, za ++ rodziców Rozalię i Henryka Szulc, za ++ siostry i braci oraz za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00

1) Za ++ Eufemię i Szczepana Gawek.

2) Za + Urszulę Pałka i Jej + męża, od mieszkańców Małego Osiedla.

Piątek 13.11.15 r. – Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski

6.30

Za + męża i ojca Stefana Zając oraz za + syna Janusza.

17.00

Msza Święta Szkolna – Za + męża Wacława, w XIV-tą rocznicę +, za ++ brata i rodziców z obu stron.

18.30

Za + ojca Henryka Wieczorkiewicz oraz za ++ z rodziny Cholewińskich i za ++ z pokrewieństwa.

Sobota 14.11.15 r. – dzień powszedni

6.30

1) Za + męża i ojca Zbigniewa Fryga, w III-cią rocznicę +, za ++ rodziców Genowefę i Wincentego Biały oraz Zofię i Stanisława Fryga.

2) Za ++ rodziców Luizę i Huberta Siedlaczek, za ++ rodziców z obu stron i za + teścia Stanisława Rak.

18.00

Za ++ rodziców Michalinę i Stanisława, za ++ rodzeństwo: Ewę, Antoniego, Janinę, za + ciocię Annę, z rodziny Myszka.

Niedziela 15.11.15 r. – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.30

Za + Danutę Wróbel, od sąsiadów z ulicy 15-go Grudnia.

8.00

Za + Marcina Kamuzela, od rodziny Pawłowskich.

9.30

Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za zdrowie i otrzymane łaski, z okazji 65-tej rocznicy urodzin Zygmunta, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

11.00

Za + mamę Krystynę Maciejewską, za + ojca Gerharda Przybyła, za ++ Dorotę i Gerarda Fuchs, za + Wandę Szrama, za ++ Alfredę i Marcina Gręś oraz za ++ z rodzin Maciejewskich i Przybyła.

12.15

O Dary Ducha Świętego dla Piotra Jończyk.

16.00

Za ++ Eugenię, Jadwigę, Sabinę, Aleksandra, Władysława Kurowickich oraz za ++ z rodzin: Żegunia, Malinowskich, Rokickich, Selewonków.